Zevenstappenplan naar een solidaire stad

16 februari 2022

Na jaren bezuinigingen op welzijn en de coronapandemie is het één over twaalf. Ruim de helft van onze inwoners is matig tot ernstig eenzaam. Bijna een kwart van de Haagse ouderen is kwetsbaar. Den Haag is de stad waar mensen – vooral jongeren – de meeste stress ervaren. De PvdA Den Haag slaat alarm en roept op om het sociaal werk weer te gaan waarderen. Lijsttrekker Martijn en raadslid Janneke maakten een zevenstappenplan voor een stad vol solidariteit. Martijn en Suzanne, nummer zeven kandidaat-raadslid, overhandigden dit plan aan Het Trefpunt in Duindorp.

“De ellende begon met de bezuiniging van het vorige college. Daar hebben wij ons hevig tegen verzet, maar het mocht niet baten. Sociaal werkers werden aan de kant gezet of op een flexcontract gezet. Dat is extra zonde als je bedenkt dat velen een vertrouwensband in de buurt hebben opgebouwd,” zegt Martijn. Toen deed de coronapandemie zijn intrede. “Mensen konden hun huis niet uit, moesten drastisch hun sociale contacten verminderen of konden hun boterham niet verdienen.” Toch was het volgens Balster in die periode dat we de kracht van sociaal werkers konden zien. “Zij waren een van de trekkers van prachtige acties zoals koken voor of het bellen van eenzame ouderen of gezinnen.” 

Sociaal werkers erkennen

Volgens Balster en raadslid Holman is het daarom juist nu belangrijk om die sociaal werkers te erkennen en niet weer te vergeten. “Ze helpen niet alleen mensen één op één, maar zorgen voor samenhang in de buurt: een groep buren die wel iets willen maar niet weten hoe, voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen en ouderen activiteiten en contacten bieden die maken dat ze niet eenzaam zijn. Juist dat is ontzettend waardevol in een tijd van individualisme en polarisatie. En daarmee voorkomen we een hoop gezondheidsproblemen!” 

Zeven punten

Daarom roept het PvdA-duo op tot extra ontmoetingsplekken, straatcoaches, kinderwerkers, communitybuilders en een vertrouwd aanspreekpunt voor kwetsbare mensen. “En dit als eerst in de meest kwetsbare wijken, waar nog geen ontmoetingsplaatsen zijn.” Ook pleiten ze voor meer samenwerking in het welzijnswerk. “Nu concurreren welzijnsorganisaties; dat gaat ten koste van de effectiviteit. Wij subsidiëren welzijnsorganisaties op basis van vertrouwen en binding met de wijk en op basis van continuïteit. Er komt dan ook meerjarige subsidie voor onze vaste welzijnspartners.” Lees het hele zevenstappenplan hier.