Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur moet voor iedereen in Den Haag toegankelijk zijn. Daarbij zijn wijkcultuurankers van groot belang omdat burgers daardoor op laagdrempelige wijze in contact kunnen komen met kunst en cultuur. Cultuureducatie wordt op alle scholen aangeboden.
  • Kunst en Cultuur is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. Daar waar nodig kan door minima gebruik worden gemaakt van de Ooievaarspas.
  • Wijkcultuurankers in alle stadsdelen.
  • Cultuureducatie op alle basischolen in Den Haag: alle kinderen van Haagse basisscholen komen in contact met Kunst en cultuur.