KUNST EN CULTUUR

Cultuur biedt inspiratie, maakt een stad levendig, verbindt mensen en zorgt voor nieuwe ontmoetingen. We mogen trots zijn op ons hoogwaardige en brede culturele aanbod, maar niet alle inwoners van Den Haag kunnen hiervan genieten en dat zou wel moeten. Den Haag geeft minder uit aan cultuur dan andere grote steden en daarom krijgen makers van en medewerkers in de cultuur nog geen eerlijke vergoeding. Sinds de coronacrisis is hun situatie verergerd. Daarom moet het geld nu ook echt bij de makers terecht komen. Daarom kiezen wij voor:
 • het cultuurbudget verhogen naar het gemiddelde van de vier grote steden per inwoner;
 • een fonds voor individuele kunstenaars en lokale makers in de wijken. Hierbij is verdeling tussen de wijken, en de verbinding van lokale makers met hun wijk, van belang;
 • in de subsidievoorwaarden opnemen dat betaling van kunstenaars en cultuurmakers geschiedt volgens de Fair Practice Code (een code die voorschrijft om makers eerlijk te betalen);
 • overgaan naar basisinfrastructuur of subsidies voor langere tijd zodat kunstenaars niet meer onzeker hoeven te zijn over hun inkomen; 
 • geen bezuiniging op maar extra vestigingen van bibliotheken;
 • de Code Culturele Diversiteit prioriteit geven in het volgende kunstenplan. Zo wordt het cultuuraanbod aantrekkelijk voor de hele stad;
 • meer mogelijkheden om gratis met de Ooievaarspas naar het museum te gaan;
 • meer toegang tot cultuur voor jongeren met de Cultureel Jongeren Pas (CJP);
 • cultuur voor iedereen; daarom stellen we bij het geven van subsidie de voorwaarde om hun voorstellingen of tentoonstellingen voor iedereen toegankelijk te maken, bijvoorbeeld online of door gratis aanbod;
 • oefenruimtes aanbieden voor beginnende bandjes en artiesten, want Den Haag blijft de pop- en rockstad van Nederland;
 • professionele instellingen vaker vragen om samen te werken met amateurinstellingen,  cultuurankers en welzijnsorganisaties. 

Headerfoto: Sofie Simao

Privé: Mikal Tseggai

Privé: Mikal Tseggai

Mikal (1995) is sinds 2018 raadslid van de Haagse Partij van de Arbeid. Vanaf 2022 is zij weer vicefractievoorzitter van de PvdA Den Haag. In de gemeenteraad houdt zij zich o.a. bezig met thema’s als stadsontwikkeling & wonen, onderwijs en integratie. Naast haar werk in de gemeenteraad rondt ze momenteel haar master Development Studies af

Meer over Privé: Mikal Tseggai
Één Den Haag voor iedereen

Één Den Haag voor iedereen

Den Haag is een kleurrijke en diverse stad met een internationale uitstraling. Ruim de helft van alle inwoners is van niet-Nederlandse afkomst. Deze diversiteit brengt veel kansen, maar ook uitdagingen. De Haagse PvdA gaat voor één Haagse samenleving waar iedereen zich thuis voelt.