Kunst en Cultuur

We hebben in Den Haag een hoogwaardig en breed cultureel aanbod. Daar kunnen we trots op zijn. Tegelijkertijd verschilt het sterk hoe makkelijk inwoners van Den Haag in aanraking komen met cultuur. De Haagse PvdA wil dat het cultuuraanbod iedereen bereikt en aanspreekt.

Cultuur bindt, maakt mensen blij, prikkelt en initieert ontmoetingen. Cultuur is bij uitstek een middel om de eigen identiteit te verkennen om in aanraking te komen met andere groepen. Cultuur biedt geen passend antwoord, maar daagt uit, zet aan tot denken, geeft troost en maakt aan het lachen. Het is niet alleen een bevestiging van je eigen beeld van de wereld, maar bevordert ook het inleven van anderen.

Kinderen komen op jonge leeftijd in aanraking met cultuur

Cultuur zet kinderen aan het denken en prikkelt. Het is daarom belangrijk dat alle Haagse kinderen bekend en vertrouwd raken met kunst en cultuur. Dit kan via cultuureducatie op scholen en/of bibliotheken en culturele projecten op het vmbo – en praktijkonderwijs. Daarnaast zorgen we voor behoud van een cultuurpas of Ooievaarspas voor Haagse jongeren en gratis vervoer voor scholen naar cultuurvoorstellingen.

Het cultuuraanbod nog beter laten aansluiten bij de Haagse inwoner

Den Haag is een diverse stad. Iedereen moet zich kunnen herkennen in het cultuuraanbod van de popmuziek, festivals en musea die we rijk zijn, maar ook in vieringen van internationale feestdagen en voorstellingen met cultuur uit andere landen. Door de verscheidenheid in het Haagse cultuuraanbod herkennen steeds meer mensen zich hierin en trekt het een ander publiek aan. De verscheidenheid in culturen zien we ook graag terug in musea.

Extra budget voor cultuur dichtbij mensen

We zorgen ervoor dat cultuur voor iedereen toegankelijk is. Cultuurankers, zoals de Vaillant en Dakota, bieden kunst en cultuur dichtbij mensen aan. Ze werken samen met diverse maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld vrouwen- en religieuze organisaties), programmeren voor jong en oud én samen met buurtbewoners. Daar zijn we blij mee. Daarom heeft de Haagse PvdA hiervoor in 2019 en 2020 extra budget weten te regelen. De PvdA wil dat na die twee jaar minstens zo houden. Tegelijk willen we de culturele sector blijven uitdagen nog dichter bij mensen te gaan staan. Er zijn vele voorbeelden waar samenwerking van de stad met de culturele sector meer creëert dan kleine momenten van geluk: mensen met een beperking die door dansen ervaren dat ze er mogen zijn, bewoners van verzorgingshuizen die samen met mensen in de buurt zingen in een koor: Mensen die het moeilijk hebben komen in beweging, zijn daarmee gezonder en ontmoeten andere mensen. Subsidievoorwaarden worden in de toekomst vaker aan dit soort initiatieven verbonden.

Cultuur in de Ooievaarspas

Cultuur moet toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen met een kleine portemonnee. De Ooievaarspas zorgt ervoor dat mensen tegen korting of gratis gebruik kunnen maken van cultuur in de stad. Dat houden we zo.

Ook fatsoenlijk werk in de cultuursector

We zorgen ervoor dat mensen in de culturele sector fatsoenlijk werk hebben tegen een eerlijk loon. Uit onderzoek blijkt dat kunstenaars en mensen werkzaam in de culturele sector vaak ver onder de armoedegrens leven en dat culturele instellingen voor een groot gedeelte draaiend gehouden worden door vrijwilligers en zzp’ers die noodgedwongen gratis of voor een veel te laag tarief taken uitvoeren. De gemeente stopt met het financieren van culturele instellingen die hun personeel structureel lager dan het minimumloon betalen.

De aanstelling van een Stadsdichter

Wij willen een Stadsdichter voor Den Haag. Deze persoon speelt in op actuele zaken in de stad, schrijft er gedichten over, publiceert deze, draagt ze voor en heeft daarmee een verbindende rol.

 

Headerfoto: Sofie Simao

Één Den Haag voor iedereen

Één Den Haag voor iedereen

Den Haag is een kleurrijke en diverse stad met een internationale uitstraling. Ruim de helft van alle inwoners is van niet-Nederlandse afkomst. Deze diversiteit brengt veel kansen, maar ook uitdagingen. De Haagse PvdA gaat voor één Haagse samenleving waar iedereen zich thuis voelt.

Lees verder