Janneke: “Behoud broedplaatsen Helicopter en de Samenscholing”

21 april 2022

Janneke maakt zich samen met andere partijen hard voor het behoud van de Samenscholing en Helicopter. Daarom steunen we diverse moties, amendementen en een initiatiefvoorstel van andere partijen die vragen om deze culturele broedplaatsen te behouden.

De culturele broedplaatsen bevinden zich nu al meer dan vijf jaar in een schoolgebouw aan de Beatrijsstraat in Moerwijk. Helicopter krijgt vanuit de gemeente een andere plek aangewezen, maar de Samenscholing niet. Dit stuit vele partijen tegen de borst, omdat de broedplaats veel maatschappelijke betekenis heeft gekregen. “De Samenscholing heeft een tal van initiatieven onderdak geboden. Denk aan een betaalbaar veganistisch restaurant, een concertzaal, een opnamestudio en een weggeefwinkel. Het is een plek geworden van en voor mensen,” aldus Janneke hierover. Het college wil deze plek ombouwen tot een verzamelgebouw voor kleinschalige bedrijfsruimtes. “Ja, er is behoefte aan kleinschalige bedrijfsruimtes voor de maakindustrie, ook in Zuidwest. Maar er is ook behoefte aan ontmoeting, cultuur en vrijplaatsen.”

Daarom steunen we verschillende moties en amendementen van andere partijen. Deze vragen om de Samenscholing een plek te blijven bieden, samen met hen een plan te maken en bewoners te betrekken. Om die reden zijn wij ook mede-indiener van het initiatiefvoorstel De Beatrijs van de Haagse Stadspartij. Dit voorstel hoopt te bereiken dat de broedplaatsen die nu zo belangrijk zijn voor de buurt en de stad kunnen blijven voortbestaan.“Uiteindelijk is de stad van mensen, niet van meerjarige beleidskaders. Wanneer er een mooi en waardevol initiatief opbloeit, zoals de Samenscholing, moeten we kijken hoe we dat kunnen koesteren.”