OUDEREN

Mensen worden steeds ouder en blijven langer vitaal. Dat is een positieve ontwikkeling. Tegelijkertijd geeft ouder worden ook uitdagingen. De Haagse PvdA wil dat ouderen elkaar kunnen ontmoeten, dat gezondheidsproblemen vroeg worden erkend en dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Liefdevolle zorg in de wijk, hulp of hulpmiddelen thuis, zijn daarvoor cruciaal. Daarom willen we:
  • ouderen helpen om kleiner te wonen en beter te wonen. Zo hebben we bij het maken van nieuwbouwplannen in het bijzonder aandacht voor woningen van ouderen en helpen we ouderen naar een betere woning; zoveel mogelijk in de eigen wijk;
  • investeren in voldoende wijkverpleegkundigen en thuishulpen: professionals die tijd hebben voor een praatje en persoonlijke aandacht als dat nodig is;
  • hulpverleners en ambtenaren trainen in het herkennen van eenzaamheid;
  • voldoende ontmoetingsplekken in de wijk en voor voldoende contactmomenten voor ouderen voor wie dat minder vanzelfsprekend is;
  • een goed bereikbare en betaalbare taxibus en gratis OV voor ouderen met een ooievaarspas;
  • investeren in de op ouderen gerichte sportvoorzieningen die eenzaamheid kunnen verminderen en de gezondheid kunnen vergroten;
  • oog hebben voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel van ouderen;
  • onze dienstverlening persoonsgericht maken en/of behouden. We bieden extra ondersteuning als ouderen de weg niet weten of digitale formulieren lastig begrijpen.
Janneke Holman

Janneke Holman

Janneke Holman (1990) woont in het Regentessekwartier. Van daaruit ziet ze Den Haag als een fantastische stad. Ze ziet hoe de wijk bloeit, bewoners samen de buurt groener maken, gezamenlijk zonnepanelen op daken leggen en straatfeesten en festivals organiseren. Sinds 2018 is ze raadslid voor de PvdA Den Haag en woordvoerder op armoedebestrijding, buitenruimte, duurzaamheid

Meer over Janneke Holman
Goede zorg voor iedereen

Goede zorg voor iedereen

Als je zorg en ondersteuning nodig hebt, dan wil je dat het gewoon goed en snel geregeld is. Zorg dichtbij, met vertrouwde gezichten in de wijk. Daarom zetten we het mes in de marktwerking in de zorg en pakken we de enorme gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken aan.

Waar ben je naar op zoek?