Ouderen

Mensen worden steeds ouder en blijven langer vitaal. Dat is een positieve ontwikkeling. Tegelijkertijd gaat ouder worden ook gepaard met uitdagingen. De Haagse PvdA wil ouderen in staat stellen toch een prettig leven te houden.

Dat is nog niet vanzelfsprekend. Zo is voor veel ouderen een overstap naar een kleinere en betere woning financieel niet haalbaar. Bij het maken van nieuwbouwplannen komt er daarom in het bijzonder aandacht voor woningen voor ouderen. Daarnaast gaan we ouderen die naar een meer op hun situatie toegesneden woning willen helpen dat ook te realiseren. Daarbij willen we dat ouderen zoveel mogelijk in de eigen wijk en omgeving kunnen blijven wonen. Op deze manier kan het eigen netwerk gewoon blijven bestaan.

Eenzaamheid is voor een deel van de ouderen een probleem. Dat willen we eerder gaan signaleren en sneller oplossen.

Ook op ouderen gerichte sportvoorzieningen kunnen bijdragen aan het blijvend verminderen van eenzaamheid, waarbij dit bovendien leidt tot een betere gezondheid. Die gezondheid verbeteren we ook door de eigen bijdrage voor dagbesteding en begeleiding voor mensen met een inkomen tot 150 procent minimumloon af te schaffen.

Ook armoede onder ouderen blijven we gericht bestrijden, bijvoorbeeld door goedkoper of gratis ov.

Veel ouderen maken zich zorgen om veiligheid. De PvdA vindt dat er extra aandacht besteed moet worden aan de veiligheid van ouderen die langer in de eigen omgeving willen blijven wonen. We zijn daarom gekomen met voorstellen om de veiligheid en het veiligheidsgevoel onder ouderen de komende jaren te verbeteren.

Goede zorg voor iedereen

Goede zorg voor iedereen

Als je zorg en ondersteuning nodig hebt, dan wil je dat het gewoon goed en snel geregeld is. Zorg dichtbij, met vertrouwde gezichten in de wijk. Daarom zetten we het mes in de marktwerking in de zorg en pakken we de enorme gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken aan.

Lees verder