PARTICIPATIE

Grote kwesties in wijken, zoals betaald parkeren en evenementen, kan de gemeente niet alleen oplossen. Daarom willen we dit soort thema’s op tijd en uitgebreid bespreken in wijken voordat politici er over besluiten. Zo kunnen bewoners zelf over hun wijk bepalen. Daarom willen we:
  • meer geld voor wijken en participatie; 
  • dat mensen in hun eigen wijk zelf bepalen waar het geld van de gemeente heen gaat en wat de gemeente doet in de wijk. We doen dit o.a. met wijkbudgetten en wijkagenda’s;
  • burgerpanels waarbij geselecteerde burgers meepraten over specifieke stadsproblemen;
  • burgeradviesraden per stadsdeel die bestaan uit bewoners en bewonersorganisaties. Zij praten met de wijkwethouder en gemeenteraad over algemene problemen en oplossingen in de wijk;
  • ambtenaren uit het stadhuis de straat op om in contact te zijn met bewonersorganisaties, bewonersinitiatieven te stimuleren en meer wijkbewoners betrokken te laten zijn;
  • zo nodig meertalig communiceren om iedereen te bereiken.
(Foto: Den Haag Marketing)
Mikal Tseggai

Mikal Tseggai

Mikal Tseggai (1995) is het jongste raadslid in Den Haag. Sinds december 2019 is zij ook de fractievoorzitter van de Haagse Partij van de Arbeid. In de gemeenteraad houdt zij zich o.a. bezig met thema’s als Stadsontwikkeling & Wonen, Onderwijs, Integratie & Emancipatie en Veiligheid. Naast haar werk in de gemeenteraad rondt ze momenteel haar

Meer over Mikal Tseggai
Den Haag voor iedereen

Den Haag voor iedereen

De Haagse PvdA knokt voor de toekomst van onze stad en haar mensen. Zodat iedereen betaalbaar kan wonen. Zodat iedereen kans maakt op een goede baan en de zorg krijgt die ze nodig hebben. Voor een Den Haag voor iedereen.

Lees verder