SEGBROEK

Segbroek is een diverse wijk en loopt van het Regentessekwartier tot aan de Vogelwijk. Het heeft veel overlast van verkeer, parkeren, leegstand en overlast. Dat willen we aanpakken door:
  • de aanpak van de Weimarstraat / Zevensprong in Segbroek verder uit te breiden om dit stukje samen met bewoners en partners leefbaarder te maken;
  • ondermijning en overlast in en om de Weimarstraat aan te pakken;
  • de coffeeshops op de Weimarstraat te spreiden over de stad;
  • éénrichtingsverkeer in de Weimarstraat te maken en zo de verkeerssituatie in de Beeklaan en Weimarstraat te verbeteren; 
  • een bewonerscommissie in te stellen die eens per maand een review doet van alle lopende vergunningstrajecten, geïnformeerd en begeleid door de gemeente. Ook willen we kunnen beïnvloeden welke soort winkels zich mogen vestigen en welke niet om overlast te voorkomen; 
  • het buurtinitiatief Buurtgoed Vastgoed, dat leegstaande panden in de wijk opkoopt en inzet voor de wijk. te steunen;
  • het Regentesseplein op te knappen naar de wensen van de buurt.
Janneke Holman

Janneke Holman

Janneke Holman (1990) woont in het Valkenboskwartier. Sinds 2018 is ze raadslid voor de PvdA Den Haag en woordvoerder op armoedebestrijding, dakloosheid, zorg en welzijn, buitenruimte en duurzaamheid. Daarin ziet ze dat er een hoop is om voor te knokken. Ze stelt dat de verschillen in Den Haag groot zijn en je steeds mondiger en assertiever

Meer over Janneke Holman