AUTO

De PvdA wil meer ruimte voor de voetganger, fiets en OV en minder voor auto’s op de straat. Zo wordt het makkelijker de auto te laten staan. Auto’s hebben we liever in garages. Plekken met een vieze lucht door het verkeer, pakken we aan. We kiezen voor:
 • minder verkeersdruk op hoofdroutes. We onderzoeken opties zoals ondertunneling voor onder andere de Vaillantlaan, de Lozerlaan en de Noordwestelijke hoofdroute;
 • een standaardsnelheid van 30 km per uur in woonwijken. Doorgaande wegen kunnen worden uitgezonderd, als de verkeersveiligheid op orde is;
 • betere P&R-faciliteiten aan de rand van de stad (zoals in Leidschenveen) met goed OV naar het centrum en de badplaatsen;.
 • buurtbewoners van parkeergarages met ongebruikte parkeerplaatsen (van bijvoorbeeld kantorencomplexen) stimuleren deze (in weekenden en vakanties) te gebruiken;
 • maximaal twee parkeervergunningen per huishouden en de tweede vergunning duurder maken.
 • het straattarief verhogen in toeristische gebieden;
 • betaald parkeren in de hele stad, te beginnen in gebieden met de hoogste parkeerdruk. Zo betalen we allemaal mee aan parkeervoorzieningen en gaan we parkeeroverlast tegen;
 • geen straatparkeerplaatsen meer in de stad en op plekken met veel OV. Parkeervoorzieningen bij wooncomplexen zijn verdiept of halfverdiept. 
 • in afstemming met bewoners parkeerplekken gebruiken voor bomen, fietsen, terrassen en speelgelegenheid;
 • de luchtkwaliteit verbeteren, in het bijzonder op plekken waar de luchtkwaliteit nu erg slecht is zoals de Vaillantlaan. Dat doen we door luchtkwaliteit (WHO-norm) als voorwaarde op te nemen in de plannen van de gemeente en beter te monitoren. Als het nodig is, worden maatregelen als de milieuzone uitgebreid;
 • een duurzaam stadsdistributiecentrum voor bezorgdiensten (last mile delivery) met milieuvriendelijk (liefst elektrisch) vervoer naar bedrijven in het centrum van onze stad.

Kijk hier wat we willen voor de fiets en voetganger, het ov en deelmobiliteit.

Janneke Holman

Janneke Holman

Janneke Holman (1990) woont in het Valkenboskwartier. Sinds 2018 is ze raadslid voor de PvdA Den Haag en woordvoerder op armoedebestrijding, dakloosheid, zorg en welzijn, buitenruimte en duurzaamheid. Daarin ziet ze dat er een hoop is om voor te knokken. Ze stelt dat de verschillen in Den Haag groot zijn en je steeds mondiger en assertiever

Meer over Janneke Holman
Den Haag voor iedereen

Den Haag voor iedereen

De Haagse PvdA knokt voor de toekomst van onze stad en haar mensen. Zodat iedereen betaalbaar kan wonen. Zodat iedereen kans maakt op een goede baan en de zorg krijgt die ze nodig hebben. Voor een Den Haag voor iedereen.