Door Martijn Balster op 15 april 2015

Bagatelliserende reactie politie Den Haag over discriminatie in politiekorps

PvdA in Den Haag is verbaasd over de bagatelliserende reactie van de politie in Den Haag op de eerder geschreven blog van Hoofdcommissaris Bouman van de Nationale Politie.

 

 

Fractievoorzitter Balster: “Dit weekend kwam een blog naar buiten van de hoofdcommissaris van de Nationale politie Bouman, waarin hij de problematiek open en bloot op tafel legt. Het blijft schrikken, maar het is goed dat dit nu heel serieus genomen wordt. Ik hoop dan ook dat  het Haagse korps volop aan de slag is met diversiteit en antidiscriminatiebeleid. Ik heb het college om een stand van zaken gevraagd.”

Bouwman schreef in zijn weblog onder meer het volgende:

“Hoe kunnen wij buiten instaan voor veiligheid en verbinding als wij binnen collega’s van ons vervreemden? Welk gewicht hebben de woorden integer, betrouwbaar, moedig en verbindend als wij deze kernwaarden richting elkaar niet waarmaken? Onze kracht zit juist in ons vermogen om verschillen te herkennen, erkennen en waarderen.

Alleen door intern en extern andersdenkenden te respecteren, kunnen wij getalenteerde politiemensen binnenhalen en behouden. Kunnen wij uitblinken in onze bijdrage aan de samenleving. Dat is mij heel wat waard. Daar zet ik mij dan ook volledig voor in. Samen met politiechefs en andere leidinggevenden. Samen met HRM en Paresia. En als het aan mij ligt samen met ieder van u.”

In een reactie op de blog stelt de politie Den Haag dat het los moet worden gezien van eerdere berichtgeving over discriminatie en racisme in de Schilderswijk. De PvdA is tevreden dat de politie Den Haag geen enkele vorm van uitsluiting accepteert, zoals in de reactie wordt gesteld. “Maar dit is verder wel een zeer bagatelliserende reactie op duidelijke problemen binnen het politiekorps”, stelt Balster, “Neemt de politie dit wel serieus, gaan ze over tot het nemen van de nodige maatregelen? Want dit is onvoldoende.”

De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de uitspraken. Balster: “Het is van belang dat dit signaal van de hoofdcommissaris, op alle fronten serieus wordt genomen. Den Haag moet hierin voorop lopen als het aan ons ligt.”

Klik hier voor de ingediende schriftelijke vragen

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster