Door op 5 april 2017

Betere hulp voor economisch daklozen

In de nasleep van de economische crisis zien daklozenorganisaties steeds vaker dat er een nieuwe groep mensen bij hen aanklopt voor hulp: economisch daklozen. Mensen die geen psychische aandoening hebben of een verslaving, maar die op straat zijn beland door financiële problemen, uithuiszetting, het verliezen van een baan of het eindigen van een relatie. Zij komen vaak nu pas op straat omdat ze nog jaren hebben kunnen leven van hun spaargeld of onderdak vonden bij familie en vrienden.

Het probleem is dat deze groep daklozen vaak niet direct toegang krijgt tot de nachtopvang, omdat daarvoor sprake moet zijn van meerdere problemen waarbij zorg en hulp nodig is. Wanneer ze uiteindelijk toch in de nachtopvang terecht komen, zitten ze in een omgeving met veel verschillende groepen waarin het moeilijk is om te bouwen aan de toekomst. Een tekenend voorbeeld hiervan is het interview met Ron Staallekker in het AD. Hij sliep maanden lang op straat totdat er toch een tijdelijke woning voor hem werd gevonden.

Daarom is er betere hulp nodig voor juist deze groep daklozen. Dat begint bij het voorkomen dat ze snel uit huis worden gezet bij een huurachterstand, zowel bij sociale huurwoningen als huizen bij particuliere verhuurders. Als je dan toch op straat terecht komt, moet je snel toegang kunnen krijgen tot de nachtopvang en andere hulp van daklozenorganisaties. Niemand in Den Haag zou op straat hoeven slapen. Daarna staat het vinden van een eigen woonruimte, desnoods tijdelijk, voorop: dit is immers het belangrijkste om weer op eigen benen te staan.

In Den Haag moeten we niet accepteren dat mensen door pure geldnood op straat komen. Een nieuwe groep daklozen vraagt daarom op een nieuwe aanpak om ze snel weer vooruit te helpen. Daarom hebben we schriftelijke vragen gesteld met de Haagse Stadspartij en GroenLinks. De vragen vind je hier.