ARMOEDE

Nog te veel mensen leven in armoede. Dat moet niet kunnen in Den Haag. Daarom willen wij:
  • bij hulp aan de kwetsbaarste mensen meer verbinding leggen tussen hulp bij inkomen, welzijnswerk en onderwijs;
  • meer simpele regels voor armoedevoorzieningen, bijstand en schuldhulp;
  • een noodpotje waarmee de gemeente mensen flexibel en snel kan helpen;
  • meer aandacht naar groepen die niet goed rond kunnen komen, zoals jongeren in de bijstand tot 21 jaar, bijstandsgezinnen met kinderen op de middelbare school, bijstandsgerechtigden met hoge zorgkosten en (flex)werkende armen;
  • hulp dicht bij de praktijk: bijvoorbeeld budgetcoaches in de voedselbank;
  • armoedevoorzieningen uitbreiden, bijvoorbeeld met een hogere inkomensgrens voor de Ooievaarspas om te voorkomen dat mensen die net teveel verdienen alsnog buiten de boot vallen; 
  • meer geld voor sport- en cultuurdeelname voor kinderen uit arme gezinnen.

Klik hier om te kijken naar onze standpunten over de bijstand en hier voor standpunten over schulden.

Janneke Holman

Janneke Holman

Janneke Holman (1990) woont in het Regentessekwartier. Van daaruit ziet ze Den Haag als een fantastische stad. Ze ziet hoe de wijk bloeit, bewoners samen de buurt groener maken, gezamenlijk zonnepanelen op daken leggen en straatfeesten en festivals organiseren. Sinds 2018 is ze raadslid voor de PvdA Den Haag en woordvoerder op armoedebestrijding, buitenruimte, duurzaamheid

Meer over Janneke Holman
Één Den Haag voor iedereen

Één Den Haag voor iedereen

Den Haag is een kleurrijke en diverse stad met een internationale uitstraling. Ruim de helft van alle inwoners is van niet-Nederlandse afkomst. Deze diversiteit brengt veel kansen, maar ook uitdagingen. De Haagse PvdA gaat voor één Haagse samenleving waar iedereen zich thuis voelt.