Armoede

We accepteren geen armoede in Den Haag. Ook als het even tegenzit en je door de bomen het bos niet meer ziet, is de gemeente er om je er bovenop te helpen. Armoedebeleid biedt een vangnet zodat iedereen volwaardig deel kan nemen aan de samenleving.

We zijn er trots op dat we dit in Den Haag goed geregeld hebben. Met alles wat de gemeente nu al doet is de armoede echter niet geheel verdwenen. Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit neemt bijvoorbeeld licht toe. We moeten daarom blijven investeren in armoedebestrijding, maar ook in schuldhulpverlening.

De Ooievaarspas blijft gratis

Met de Ooievaarspas kunnen mensen met een laag inkomen een korting krijgen op bijvoorbeeld sport en cultuur. Ouderen met een ooievaarspas kunnen gratis met het openbaar vervoer. Dat willen we zo houden. De Ooievaarspas wordt slimmer: mensen die meer dan 120% procent van het minimumloon verdienen, kunnen hem blijven gebruiken, maar naarmate mensen meer verdienen worden de kortingen kleiner.

We gaan armoede onder kinderen nog beter bestrijden

De huidige kindpakketten worden verder uitgebreid: we zorgen ervoor dat kinderen in arme gezinnen winterjassen hebben, schoolspullen kunnen kopen en ook digitaal met hun leeftijdsgenoten mee kunnen doen.

We gaan werkende armen meer zekerheden bieden

We onderzoeken de mogelijkheden om via een gemeentelijke verzekering te komen tot betere collectieve bescherming van zzp’ers met een klein inkomen. De gemeente zet stappen om de armoedevoorzieningen naarmate het inkomen toeneemt, meer geleidelijk af te laten lopen. Zo voorkomen we een armoedeval. We doen dat bijvoorbeeld via de inzet van een slimme ooievaarspas.

Menselijkheid in de toepassing van landelijke normen

De landelijke overheid legt gemeente soms normen op bij de toepassing van de bijstand. Daarvan mag vaak afgeweken worden. Dat doen we als dat nodig is. Zo passen we de zogenaamde kostendelersnorm niet toe als dit leidt tot een schrijnende of onredelijke situatie.

Schulden te lijf!

Wanneer je schulden hebt, staat je leven op z’n kop en je bestaanszekerheid onder druk. Nadenken over de toekomst werkt pas als je vrij bent van de stress en zorgen die schulden met zich brengen. De basis moet dan eerst op orde. We blijven ervoor zorgen dat de aanmelding voor de schuldhulpverlening snel en laagdrempelig geregeld is, en dat overheden en bedrijven geen schulden innen van mensen die al nauwelijks rond kunnen komen. We gaan verder met het opkopen van problematische schulden, zodat mensen met een schone lei kunnen beginnen.

Niemand slaapt op straat

We ondersteunen mensen die hun huis door omstandigheden kwijt zijn geraakt. Het leidende uitgangspunt is: in Den Haag, de stad van vrede en recht, hoeft niemand op straat te slapen. Wij staan voor een laagdrempelige daklozenopvang, genoeg hulpverleningstrajecten waar mensen op weg worden geholpen naar een zelfstandig leven en een eigen huis en voldoende goedkope sociale huurwoningen. Alleen dan zorgen we ervoor dat het aantal daklozen niet nog verder stijgt.

De winteropvang wordt permanent opengesteld van december tot april

In de koude en natte wintermaanden moet de winteropvang voor mensen die dakloos zijn permanent open zijn, net als in Amsterdam van december tot maart. Nu wordt per nacht gekeken of de opvang open gaat. Er komt een eind aan deze onduidelijkheid. De winteropvang gaat ook open voor mensen die geen verblijfsvergunning hebben gekregen en zijn uitgeprocedeerd.

 

Één Den Haag voor iedereen

Één Den Haag voor iedereen

Den Haag is een kleurrijke en diverse stad met een internationale uitstraling. Ruim de helft van alle inwoners is van niet-Nederlandse afkomst. Deze diversiteit brengt veel kansen, maar ook uitdagingen. De Haagse PvdA gaat voor één Haagse samenleving waar iedereen zich thuis voelt.

Lees verder