SPORT

Sporten is gezond en verbroedert. De PvdA is voorstander van voldoende laagdrempelige sportplekken, sportaanbod en sterke sportverenigingen in alle wijken. Wij investeren juist in wijken waar kinderen nu weinig sporten en buitenspelen. Ook zijn wij trots op de Haagse topsport. Hier kiezen we voor:

Goede sportaccommodaties in elke buurt 

 • versnelde verduurzaming en renovatie van sportplekken en een opknapbeurt voor sportplekken die dat nodig hebben;
 • meer zwembaden, een nieuw zwembad in Laak en gemeentelijke zwemlessen vanaf 5 jaar. Er gaat geen kind zonder zwemdiploma van school;
 • meer sportplekken in de stad door te onderzoeken of Transvaal een sportcentrum kan krijgen, de Houtzagerij in de Schilderswijk uit te breiden, het sportcentrum aan de Laan van Poot te vernieuwen en sportvoorzieningen te regelen in de Binckhorst;
 • zoveel mogelijk fitnesstoestellen, atletiekbanen en een speelse inrichting voor urban sporten zoals skateboarden en meer wandel/hardlooproutes;  
 • clubs die hun sportvelden en clubgebouwen delen een beloning te geven zoals een opknapbeurt.

Voldoende sportaanbod in alle wijken 

 • meer sportaanbod in wijken waar nog niet genoeg is door ondersteuning van buurtsportverenigingen en een wijkplan voor meerdere jaren in alle wijken over sportdeelname. Daarbij sluiten we aan bij partners zoals de Hockeybond die clubs wil oprichten in gebieden waar nog weinig wordt gesport;
 • het Haags Sportinitiatief uitbreiden waarbij projecten in buurten met een lage sportdeelname voorrang krijgen;
 • zorgen dat iedereen met de Ooievaarspas terecht kan bij sportverenigingen door verenigingen te verplichten de Ooievaarspas te accepteren en administratieve rompslomp te verminderen;
 • sportdeelname van vrouwen te verbeteren door dit in de voorwaarden voor subsidie op te nemen en clubs te helpen om beter om te gaan met culturele verschillen.

Sterke sportverenigingen 

 • een servicecentrum voor hulp en ondersteuning van de organisatie van sportverenigingen. We zorgen voor een betere samenwerking tussen sportverenigingen en fondsen, zoals het Jeugdfonds Sport en Cultuur en Stichting Leergeld;
 • amateursportverenigingen promoten door op scholen na schooltijd activiteiten van verschillende verenigingen en sporten aan te bieden; 
 • de buurthuisfunctie van sportverenigingen versterken door jongerenwerkers een ruimte te geven in de kantine. 

Klik hier voor onze standpunten om de algehele gezondheid in Den Haag te verbeteren.

Samir Ahraui

Samir Ahraui

Samir Ahraui (1994) woont in Laak en is sinds 2018 fractievertegenwoordiger en vanaf 2023 raadslid voor de PvdA Den Haag op de thema’s ruimtelijke ordening, onderwijs en wijkaanpak. Hiernaast werkt hij als bestuursadviseur bij de uitvoeringsorganisatie herstel toeslagen. Samir werd in 2012 actief voor de Haagse PvdA. Dit deed hij om samen met buurtbewoners te

Meer over Samir Ahraui
Goede zorg voor iedereen

Goede zorg voor iedereen

Als je zorg en ondersteuning nodig hebt, dan wil je dat het gewoon goed en snel geregeld is. Zorg dichtbij, met vertrouwde gezichten in de wijk. Daarom zetten we het mes in de marktwerking in de zorg en pakken we de enorme gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken aan.