Sport

Sporten is gezond, sport verbroedert en sportclubs zijn het hart van onze stad. Toch zijn er nog grote verschillen tussen wijken en buurten in de mogelijkheid om te sporten, of waar kinderen buiten kunnen spelen. Daarom investeren we in sportverenigingen, sportvelden en speeltuinen, juist in wijken waar kinderen nu weinig sporten en buitenspelen.

Heel Den Haag sport

Sport is goed voor de gezondheid, als middel voor participatie, voor de gezelligheid, om spelregels (die je ook in het gewone leven nodig hebt) te leren, en om te leren samenwerken. Sporten is ook vaak lid zijn van een vereniging die gedragen wordt door vrijwilligers. Sport verbroedert en leert jongeren ook spelenderwijs belangrijke sociale vaardigheden. Bij de sportclub kom je elkaar tegen. Zo bevorderen sportverenigingen de integratie en vormen ze een bindende factor in de samenleving. Er zijn in Den Haag grote verschillen tussen wijken en buurten in de mogelijkheid om te sporten en buiten te spelen. Dit willen we rechttrekken.

We organiseren meer sport voor kinderen

Te veel Haagse kinderen hebben weinig mogelijkheden in hun omgeving te spelen en sporten. De Haagse PvdA wil dat rechttrekken. Bijvoorbeeld door de aanleg van meer groen. De Haagse PvdA wil dat speeltuinen in de openbare ruimte en zwembaden en sportvelden het hele jaar door open blijven. Schoolpleinen moeten worden (her)ingericht om de mogelijkheden tot sporten beter te faciliteren, bijvoorbeeld door de aanleg van kunstgrasveldjes. De Haagse PvdA wil daarnaast meer gymnastiekdocenten in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en wil dat ieder kind leert zwemmen. Sporten op school is de uitgelezen kans om alle Haagse jongeren te bereiken. Op deze manier garanderen we dat de jeugd tenminste 3 uur per week sport en kennis maakt met het plezier ervan. Daarnaast moedigen wij sportclubs aan om actiever op scholen workshops te verzorgen. We willen meer schoolsportverenigingen oprichten.

In bepaalde wijken van de stad is zwaarlijvigheid onder kinderen een groot probleem. We gaan stadsbreed structureel initiatieven ondersteunen om obesitas tegen te gaan via sport. Organisaties als de Stichting WOW! in de Schilderswijk worden verder ondersteund. Deze aanpak krijgt navolging in andere wijken.

De sportdeelname van meisjes loopt ten opzichte van jongens achter in Den Haag. Met name in de kwetsbare wijken kunnen en mogen meisjes soms minder sporten. We stimuleren een evenredig aanbod van populaire sporten onder meisjes door de clubs door meisjessport in de subsidievoorwaarden op te nemen en clubs te helpen om te gaan met verschillen in culturele diversiteit.

We investeren in sportverenigingen

Sommige wijken kunnen meer sportclubs gebruiken. De gemeente moet de oprichting daarvan aanmoedigen en ondersteunen met expertise en financiƫn. In andere wijken kunnen bestaande sportclubs beter ondersteund worden door de gemeente. De Haagse PvdA wil het dubbelgebruik van sportterreinen meer aanmoedigen. Een voetbalclub die alleen een zaterdagcompetitie heeft kan zijn clubgebouw delen met een club die invulling wil geven op de zondagen. Sportclubs die samen een complex plus kantine willen gaan delen komen in aanmerking voor een stimuleringsregeling, bijvoorbeeld in de vorm van een beloning voor een opknapbeurt voor hun complex, of een percentage korting op de verbouwsom zoals we nu ook doen voor duurzaamheid bij sportclubs.

We steunen onze topsporters

We zijn trots op onze topsporters. Zij krijgen onze steun, financieel of met faciliteiten. Topsporters hebben een voorbeeldfunctie Het is belangrijk dat we daar gebruik van maken. ADO in de Maatschappij is een goed voorbeeld van een organisatie die veel doet met sport in de wijk. Zij starten nu met een buurtsportvereniging in Moerwijk. De Haagse PvdA wil deze pilot samen met ADO en andere topsporters en topclubs uitbreiden naar meer wijken met een relatief lage sportdeelname.

Goede zorg voor iedereen

Goede zorg voor iedereen

Als je zorg en ondersteuning nodig hebt, dan wil je dat het gewoon goed en snel geregeld is. Zorg dichtbij, met vertrouwde gezichten in de wijk. Daarom zetten we het mes in de marktwerking in de zorg en pakken we de enorme gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken aan.

Lees verder