Sport

Voor de PvdA is de amateursport heel belangrijk. Dat is de basis. Daarnaast moet ook topsport worden ondersteund. Sport is een belangrijk middel voor gezondheid, integratie, persoonlijke ontwikkeling en een gevoel van saamhorigheid.
  • Ondersteuning van amateursport oftewel breedtesport.
  • Goed onderhoud van velden, kleedkamers en overige sportfaciliteiten.
  • Goede ondersteuning van de sportvrijwilligers: zij hoeven het niet alleen te doen.
  • Voldoende sport- en speelruimte op straat, zoals Cruyff Courts en Krajicek Playgrounds.