Voorkom gedoe met de Haagse zorgverzekering voor minima

Door Janneke Holman op 17 december 2021

Raadslid Janneke zorgde ervoor dat Haagse bewoners met een kleine beurs voortaan niet de dupe worden van conflicten tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Vorige week bleek dat 50.000 Haagse minima in onzekerheid waren over hun zorgpolis door een conflict tussen hun ziekenhuis en verzekeraar.

Zelf behandeling betalen

Ziekenhuis HMC en zorgverzekeraars VGZ en Menzis komen er in de onderhandelingen die deze zomer zijn begonnen niet uit wat de vergoedingen moeten zijn voor behandelingen en geplande operaties in 2022. De zorgverzekeraars vragen om bezuinigingen waar het ziekenhuis niet mee kan leven. Als HMC, VGZ en Menzis geen contract afsluiten, kan het betekenen dat mensen die verzekerd zijn bij de zorgverzekeraar een deel van de kosten voor behandelingen zelf moeten betalen, of moeten kiezen voor een ander ziekenhuis.

Haagse zorgverzekering voor minima

Dit is extra zorgwekkend omdat de gemeente met VGZ samenwerkt voor de Haagse zorgverzekering voor minima. Inwoners van Den Haag met een laag inkomen kunnen met korting en goede dekking een zorgverzekering afsluiten bij VGZ. Door het conflict tussen HMC en VGZ raken mogelijk 50.000 Hagenaars met een laag inkomen gedupeerd. Het is natuurlijk onacceptabel dat juist kwetsbare mensen straks een deel van de kosten zelf moeten betalen of moeten kiezen voor een ander ziekenhuis.

Oproep om er samen uit te komen

Vorige week deed de wethouder al een ‘moreel klemmend beroep’ op HMC en VGZ om er samen uit te komen. Deze oproep werd gisteren versterkt door een motie in de gemeenteraad van de ChristenUnie/SGP, mede ondertekend door de PvdA. De motie werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

De toekomst

Raadslid Janneke wil ook dat de gemeente zorgt dat dit soort conflicten in de toekomst niet voorkomen. Het moet zeker mensen die verzekerd zijn via de Haagse zorgverzekering voor minima niet raken. De afspraak dat VGZ de Haagse zorgverzekering voor minima mag aanbieden, loopt nog vier jaar. Daarna kijkt de gemeente of ze verder gaat met VGZ of een andere verzekeraar.

Daarom diende Janneke een motie in om te kijken of het mogelijk is om bij de volgende aanbesteding van de Haagse zorgverzekering voor minima de eis te stellen dat de verzekeraar contracten af moet sluiten met ziekenhuizen en andere grote zorgaanbieders in de regio. Daarnaast wil ze dat het stadsbestuur in de jaarlijkse evaluatiegesprekken met VGZ de zorgplicht van de verzekeraar benadrukt. En goede afspraken met ziekenhuizen en andere zorgaanbieders in de regio maakt. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor deze motie dus is deze aangenomen.

Janneke Holman

Janneke Holman

Janneke Holman (1990) woont in het Regentessekwartier. Van daaruit ziet ze Den Haag als een fantastische stad. Ze ziet hoe de wijk bloeit, bewoners samen de buurt groener maken, gezamenlijk zonnepanelen op daken leggen en straatfeesten en festivals organiseren. Sinds 2018 is ze raadslid voor de PvdA Den Haag en woordvoerder op armoedebestrijding, buitenruimte, duurzaamheid

Meer over Janneke Holman