GEZONDHEID

Nu zijn mensen in de ene wijk gezonder dan in de andere wijk; dat kan niet. Daarom moeten we beter samenwerken met zorgverzekeraars, meer aan preventie doen en rekening houden met culturele verschillen. Daarom willen we:
  • de luchtkwaliteit verbeteren, in het bijzonder op plekken waar de luchtkwaliteit nu erg slecht is zoals de Vaillantlaan. Dat doen we door luchtkwaliteit (WHO-norm) als voorwaarde op te nemen in de plannen van de gemeente en beter te monitoren. Als het nodig is, worden maatregelen als de milieuzone uitgebreid;
  • met verzekeraars de gezondheidsverschillen in Den Haag aanpakken door o.a. een gezamenlijk preventiefonds;
  • verschillende budgetten en pilots bundelen voor integrale actieplannen;
  • samen met de GGD de vaccinatiebereidheid verhogen voor kindervaccins (rijksvaccinatieprogramma, HPV);
  • de vaccinatiegraad tegen corona verhogen door goede voorlichting, de inzet van maatschappelijke organisaties, sleutelfiguren in de wijk en huisartsen die met mensen in gesprek gaan om zorgen en desinformatie weg te nemen, en toegankelijke vaccinatielocaties in de wijk, bijvoorbeeld in buurthuizen.
  • meer mensen en scholen stimuleren om te bewegen en meer aandacht voor gezond eten op scholen.

Klik hier voor onze standpunten over thuishulp en jeugdzorg.

Janneke Holman

Janneke Holman

Janneke Holman (1990) woont in het Valkenboskwartier. Sinds 2018 is ze raadslid voor de PvdA Den Haag en woordvoerder op armoedebestrijding, dakloosheid, zorg en welzijn, buitenruimte en duurzaamheid. Daarin ziet ze dat er een hoop is om voor te knokken. Ze stelt dat de verschillen in Den Haag groot zijn en je steeds mondiger en assertiever

Meer over Janneke Holman
Goede zorg voor iedereen

Goede zorg voor iedereen

Als je zorg en ondersteuning nodig hebt, dan wil je dat het gewoon goed en snel geregeld is. Zorg dichtbij, met vertrouwde gezichten in de wijk. Daarom zetten we het mes in de marktwerking in de zorg en pakken we de enorme gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken aan.