Gezondheid

Iedereen in Den Haag verdient dezelfde kans op een gezond leven. Daarom zetten wij in op het voorkomen van gezondheidsproblemen.

In Den Haag bepaalt de wijk waar je woont hoe lang je in goede gezondheid leeft, hoe oud je wordt en hoeveel zorg je nodig hebt. Vaak gaan gezondheidsproblemen samen met schulden, zware werkomstandigheden en slechte woonomstandigheden. De PvdA wil deze verschillen in gezondheid en gezonde levensverwachting verkleinen. Want iedereen in Den Haag verdient dezelfde kans op een gezond leven.

Daarom zetten wij in op het voorkomen van gezondheidsproblemen. Dat betekent dat wijkverpleegkundigen en opbouwwerkers de tijd moeten hebben om bij mensen langs te gaan, om in de wijk te investeren en om eenzaamheid te bestrijden. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn hierbij heel waardevol, maar zij verdienen ook goede ondersteuning om te voorkomen dat ze overbelast raken.

 

We stimuleren een gezonde levensstijl en voorkomen overgewicht bij kinderen

We stimuleren dat mensen in de stad meer gaan sporten. Daarnaast komt er meer aandacht voor gezond eten door voorlichting en advies en een Haagse aanpak tegen roken door zones rondom ziekenhuizen, sportvelden en kinderopvang rookvrij te maken. We stimuleren de productie en verkoop van gezond eten en projecten om samen te koken in de wijk. Er komt structurele financiering voor succesvolle projecten die overgewicht bij kinderen tegengaan door gezond eten, sporten en meer zelfvertrouwen te stimuleren.

Gezondheidsverschillen tussen wijken pakken we aan

We gaan de krachten bundelen met zorgverzekeraars. Er wordt nu te veel langs elkaar gewerkt. Onder gemeentelijke regie komt een preventiefonds om gezondheidsplannen per wijk te maken en de gezondheidsproblemen in de wijk aan te pakken.

We organiseren meer sport voor kinderen

In bepaalde wijken van de stad is zwaarlijvigheid onder kinderen een groot probleem. We gaan stadsbreed structureel initiatieven ondersteunen om obesitas tegen te gaan via sport. Organisaties als de Stichting WOW! in de Schilderswijk worden verder ondersteund. Deze aanpak krijgt navolging in andere wijken.

Te veel Haagse kinderen hebben weinig mogelijkheden in hun omgeving te spelen en sporten. De Haagse PvdA wil dat rechttrekken. Bijvoorbeeld door de aanleg van meer groen. De Haagse PvdA wil dat speeltuinen in de openbare ruimte en zwembaden en sportvelden het hele jaar door open blijven. Schoolpleinen moeten worden (her)ingericht om de mogelijkheden tot sporten beter te faciliteren, bijvoorbeeld door de aanleg van kunstgrasveldjes. De Haagse PvdA wil daarnaast meer gymnastiekdocenten in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en wil dat ieder kind leert zwemmen. Sporten op school is de uitgelezen kans om alle Haagse jongeren te bereiken. Op deze manier garanderen we dat de jeugd tenminste 3 uur per week sport en kennis maakt met het plezier ervan. Daarnaast moedigen wij sportclubs aan om actiever op scholen workshops te verzorgen. We willen meer schoolsportverenigingen oprichten.

Goede zorg voor iedereen

Goede zorg voor iedereen

Als je zorg en ondersteuning nodig hebt, dan wil je dat het gewoon goed en snel geregeld is. Zorg dichtbij, met vertrouwde gezichten in de wijk. Daarom zetten we het mes in de marktwerking in de zorg en pakken we de enorme gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken aan.

Lees verder