Door op 26 maart 2015

Bomen belangrijk voor Den Haag; dat vinden we allemaal

Vandaag spraken we in de gemeenteraad over de kap van de bomen op het Tournooiveld en over het belang van bomen in een stad als Den Haag in het algemeen. En iedereen is het erover eens: bomen, planten en struiken zijn van groot belang voor de leefbaarheid van onze mooie stad. Tienduizenden bomen kleuren de stad groen. Grote bomen, kleine bomen en monumentale bomen. Iedereen boom heeft zijn eigen verhaal.

In ontwikkeling

Den Haag is permanent in ontwikkeling. En dat is goed. Soms vinden we de ontwikkeling van de stad zo belangrijk dat we bereid zijn daar bomen voor te verplaatsen of te kappen. Vaker worden bomen gekapt omdat een park moet worden uitgedund, een tuin te vol wordt of een boom ziek is. Vrijwel altijd geldt er een herplantplicht waardoor voor elke boom een nieuwe in de plaats komt als deze gekapt worden.

Zekerheid

Om er zeker van te zijn dat bomen niet onnodig worden gekapt, moet mensen hier toestemming voor vragen. Ze hebben een omgevingsvergunning nodig voor de kap. Gelukkig vragen heel veel mensen zo’n vergunning ook aan, zodat de gemeente deze aanvraag goed kan toetsen.

We moeten wel zorgen dat de processen duidelijk en kenbaar zijn. Hagenaars moeten proces kunnen volgen en kunnen vertrouwen op de informatie die ze via de website kunnen vinden. De afgelopen weken is duidelijk geworden hoe belangrijk zorgvuldige procedures zijn. En dat is niet allemaal makkelijk om te overzien. Ook ikzelf heb de afgelopen weken veel geleerd over omgevingsvergunningen. Ik zie dat het proces goed is ingericht, maar het kan nog beter. Zeker wat betreft de communicatie bewoners omtrent het besluitvormingsproces kan nog veel verbetert worden. Daarom heeft de PvdA – samen met alle andere partijen in de raad, behalve de PVV – een motie ingediend om dit te verbeteren.

Niet leuk, wel nodig

Gezonde prachtige bomen kappen is niet leuk. Maar het moet soms wel in een bloeiende stad. Het is belangrijk dat we met elkaar – bewoners en de politiek – de zorgvuldigheid van dit proces te bewaken. En laten we vooral genieten van de bomen die de stad groen kleuren en leefbaarder maken.