Duurzaamheid

De PvdA gaat voor een groen en duurzaam Den Haag voor iedereen. Duurzaamheid moet toegankelijk zijn voor iedereen, niet alleen rijkere mensen. We doen daarom een schepje bovenop wat de gemeente nu al doet en maken duurzaamheid toegankelijk voor alle mensen in Den Haag. In het door ons geïnitieerde Haagse klimaatpact hebben we samen met 8 partijen afgesproken dat Den Haag in 2030 klimaatneutraal moet zijn. Dat vraagt om investeringen in energiebesparing en isolatie, duurzame energie en stadsverwarming.

Zonnepanelen op alle daken van gemeente, ledlampen in straatlantaarns

In 2022 hebben alle gemeentelijke gebouwen zonnepanelen. De straatverlichting is in 2022 volledig op led- overgeschakeld. In 2026 zijn alle gemeentelijke gebouwen ‘Parijsproof’.

Subsidies moeten beter toegankelijk zijn voor huurders en lagere- en middeninkomens

Duurzaamheidssubsidies gaan nu nog te vaak naar hogere inkomens. Zij weten de weg naar de subsidiepotten vaak het best te vinden. Ook lage en middeninkomens moeten die weg kunnen vinden. We stellen hierom een lage huur of WOZ-waarde als voorwaarde voor een groot deel van de beschikbare duurzaamheidssubsidies. Teams in wijken gaan bovendien gericht voorlichten over de mogelijkheden voor subsidie en gericht helpen met het zelf organiseren van duurzaamheidsmaatregelen. De mogelijkheden voor subsidie worden op de gemeentelijke sites beter vindbaar en leesbaar.

We maken actief gebruik van de aandeelhouderspositie in Eneco, HTM en andere bedrijven

We zetten onze positie als aandeelhouder in Eneco, HTM en het waterschap actief in om verduurzaming op de vlakken van energie, vervoer en waterbeheer te versnellen.

Alle woningen en gebouwen beter isoleren

Alle nieuwe gebouwen in Den Haag worden circulair en klimaatneutraal. Wij stellen strengere eisen bij nieuwe gebouwen dan wettelijk verplicht. Bij gronduitgifte door de gemeente worden deze strengere eisen opgenomen in de uitgiftevoorwaarden. In de financiële reserveringen voor nieuwbouw is hier rekening mee gehouden. Wij willen dat de gemeente samen met de woningbouwcorporaties ervoor gaat zorgen dat alle woningen in 2050 CO2- neutraal zijn.

We maken woningen geschikt voor een leven zonder aardgas

Het verstoken van aardgas is een belangrijke oorzaak van klimaatverandering. We maken daarom woningen geschikt voor leven zonder gas. Bijvoorbeeld door hierover afspraken te maken met woningbouwcorporaties. En door eisen te blijven stellen aan nieuw te bouwen woningen.

We zijn voor windmolens ver op zee

Windmolens veranderen het heerlijke zee- en strandgevoel niet. Dat blijft bestaan. Wat ze wel veranderen is onze energievoorziening. Die wordt zuinig en groen. Dat is cruciaal om nog heel lang van ons mooie strand en ons mooie land te kunnen blijven genieten.

Huurders kunnen zonnepanelen gaan leasen

We zetten in op innovatieve manieren om mensen toegang te geven tot duurzame energie en energiebesparing. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook goed voor de eigen portemonnee en het eigen woongenot: het isoleren van een huis verdient zich vaak in vijf jaar terug, zonnepanelen in zeven jaar. Niet iedereen kan deze investering zelf financieren. We willen ook Haagse inwoners met een beperkt inkomen toegang geven tot deze duurzaamheidsmaatregelen, door anderen de investering te laten doen.

Een veilige, schone stad voor iedereen

Een veilige, schone stad voor iedereen

Den Haag groeit hard, daarom is het belangrijk dat we nu investeren in een schone, groene en duurzame stad. Voor nu, en voor de generaties na ons. Het is goed nieuws dat de criminaliteit daalt, maar mensen voelen zich nog niet altijd veilig hun buurt. Ook zijn de verschillen tussen wijken groot. Dat vraagt om actie.

Lees verder