Door op 22 april 2015

Bomen Veenkade en Toussaintkade: bewoners echt beter informeren

Vorige week woensdag spraken we in de commissie Leefomgeving opnieuw over bomen. Deze keer spraken we over de bomen op de Toussaintkade en de Veenkade. We spraken hier al eerder over en hadden daarvoor een dikke stapel documenten ontvangen van de wethouder. De vraag is of het echt noodzakelijk is de bomen te kappen als je de kademuren wilt vervangen.

Woensdag ging het met name over twee zaken. De inhoud van de zaak op de Veenkade en Toussaintkade en het proces op het stadhuis en het gesprek met de omwonenden. Over de inhoud hadden mijn collega’s al zoveel vragen gesteld dat ik mijn inbreng heb gericht op het proces.¬† Dat proces moet namelijk veel beter!

Samen met VVD heb ik vorig jaar de discussienota Dienstverlening 3.0 gepresenteerd. Dienstverlening betekent dat je burgers serieus neemt, dat je waar mogelijk stukken met bewoners deelt, dat je ontvangstbevestigingen stuurt en dat je in gesprek gaat als je daarom gevraagd wordt. Op deze punten had in het in deze casus echt beter gekund.

Ik begreep, net als de inspreker, niet dat er geen sprake is van herinrichting. De hele straat gaat immers op de schop. Misschien klopt het juridisch, maar dat is niet uit te leggen aan de omwonenden. Daar moeten we echt nog eens goed naar kijken.

We spraken in de raad onlangs over de communicatie rondom kapvergunningen. Voor vrijwel iedereen was duidelijk dat er nog heel veel beter kan. De wethouder heeft daar ook toezeggingen op gedaan. Het gaat dan niet alleen over de communicatie over de stukken, maar ook over de kwaliteit van de stukken. Er is weinig digitaal beschikbaar en adviezen en second opinions zijn slecht gedocumenteerd. De PvdA vindt dat deze adviezen in het vervolg altijd locatiespecifiek, op ‘schrift’ opgevraagd moeten kunnen worden. De wethouder heeft dit toegezegd.

In de vergadering werd duidelijk dat er al heel veel informatie op tafel ligt. Daaruit blijkt dat de Rotterdamse methode op zich kan, maar dat we dat wel moeten afwegen tegen nog andere doelstellingen zoals waterberging, waterdoorstroming en monumentenzorg. Het wringt dat we niet weten hoe Rotterdamse methode wel zou kunnen en tegen welke kosten. Daarom steunden wij het voorstel om daar nader onderzoek naar te doen. Als dat onderzoek er is, wordt deze discussie zeker vervolgd!