Door op 21 juli 2017

Den Haag moet koploper worden in toegankelijkheid voor mensen met een beperking

Den Haag moet meer ambitie tonen om de stad toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Een jaar geleden tekende Nederland het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking na een lange inspanning van voormalig PvdA Tweede Kamerlid Otwin van Dijk. “Nu is het zaak om ervoor te zorgen dat het niet blijft bij woorden op papier, maar dat we overgaan op daden”, aldus Haagse PvdA fractievertegenwoordiger Marije Talstra.

“Nog steeds zijn openbare gebouwen niet altijd goed toegankelijk voor mensen in een rolstoel, laat staan restaurants en winkels. De gemeente heeft wel subsidiepotjes om dit te verbeteren, maar na rondvraag blijkt dat bijna niemand in Den Haag, waaronder belangenorganisaties voor mensen met een beperking, hiermee bekend is. Het zou zonde zijn als dit geld blijft liggen omdat mensen die de toegankelijkheid willen verbeteren, gewoonweg niet van het bestaan van de subsidie afweten.”

In maart lanceerde staatssecretaris Van Rijn (VWS) een plan om het VN verdrag gestalte te geven. Daarvoor gaat het ministerie samenwerken met een aantal ‘koplopergemeentes’ die actieprogramma’s opzetten om snel te komen tot concrete resultaten. De PvdA vindt dat Den Haag zich ook zou moeten aanmelden als koploper: “Dat is precies het extra beetje motivatie dat we als stad nodig hebben om ervoor te zorgen dat Den Haag écht toegankelijk wordt voor iedereen.”