Vrijwilligers

Vrijwilligers leveren een gigantische bijdrage aan onze stad. Ze helpen in de zorg aan anderen en houden sportclubs en culturele instellingen draaiende. Dat verdient onze steun.

We stimuleren initiatieven waar studenten goedkoper kunnen wonen door het doen van vrijwilligerswerk

Er zijn steeds meer initiatieven waarbij studenten samenwonen in een pand met ouderen of vluchtelingen, samen optrekken en door het doen van vrijwilligerswerk goedkoop kunnen wonen. Ook in Den Haag stimuleren we zulke initiatieven.

Aanpassing parkeernormen

De uitzonderingsgronden voor parkeervergunningen worden opgerekt: vrijwilligers van sportverenigingen, mantelzorgers krijgen indien nodig meer bezoekersuren.

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster
Goede zorg voor iedereen

Goede zorg voor iedereen

Als je zorg en ondersteuning nodig hebt, dan wil je dat het gewoon goed en snel geregeld is. Zorg dichtbij, met vertrouwde gezichten in de wijk. Daarom zetten we het mes in de marktwerking in de zorg en pakken we de enorme gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken aan.

Lees verder