Vrijwilligers

Vrijwilligers leveren een gigantische bijdrage aan onze stad. Ze helpen in de zorg aan anderen en houden sportclubs en culturele instellingen draaiende. Dat verdient onze steun.

We stimuleren initiatieven waar studenten goedkoper kunnen wonen door het doen van vrijwilligerswerk

Er zijn steeds meer initiatieven waarbij studenten samenwonen in een pand met ouderen of vluchtelingen, samen optrekken en door het doen van vrijwilligerswerk goedkoop kunnen wonen. Ook in Den Haag stimuleren we zulke initiatieven.

Aanpassing parkeernormen

De uitzonderingsgronden voor parkeervergunningen worden opgerekt: vrijwilligers van sportverenigingen, mantelzorgers krijgen indien nodig meer bezoekersuren.

Goede zorg voor iedereen

Goede zorg voor iedereen

Als je zorg en ondersteuning nodig hebt, dan wil je dat het gewoon goed en snel geregeld is. Zorg dichtbij, met vertrouwde gezichten in de wijk. Daarom zetten we het mes in de marktwerking in de zorg en pakken we de enorme gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken aan.

Lees verder