Door op 26 april 2017

Gezinnen niet opvangen in hotels: meer en betere opvangplekken nodig

De PvdA is geschrokken van het feit dat gezinnen die door financiële nood op straat komen te staan, worden opgevangen in hotels omdat de gezinsopvang vol zit. Ook is er een nijpend tekort aan goedkope sociale huurwoningen die voor deze groep snel beschikbaar kan komen. De Haagse PvdA vindt dat er snel betere opvang geregeld moet worden voor gezinnen.
Dakloze gezinnen verblijven soms maandenlang in een hotelkamer, zo blijkt uit een reportage van Nieuwsuur. PvdA fractievoorzitter Martijn Balster: “Ouders met twee of drie kinderen kan je niet maandenlang in een krappe kamer onderbrengen, waar je niet kunt koken. Dat zorgt voor stress en is absoluut geen goede uitgangssituatie om weer perspectief te krijgen. Het is zaak dat er betere noodoplossingen komen voor gezinnen die plots op straat komen te staan.”
Bovendien is de opvang in hotels op lange termijn duurder dan het regelen van goede gezinsopvang en extra woningen. Balster: “Ik begrijp dat organisaties die gezinsopvang regelen ouders met kinderen niet op straat zetten en een tijdelijke oplossing zoeken. Maar dit laat zien dat er een structureel tekort is aan opvangplekken en sociale huurwoningen. Niet alleen voor deze groep, we zien het ook bij alleenstaanden voor wie er een tekort is aan reguliere opvangplekken en doorstroomvoorzieningen. Dit is waar de gemeente in beeld komt. Er moeten betere oplossing gevonden worden.”   ​
De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college. De vragen vind je hier.