Door op 10 juni 2015

Hitte-eilanden tegengaan met groen in de stad

De PvdA, D66, de HSP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college over de hitte-eilanden in de stad. Door de klimaatverandering krijgen we te maken met steeds hogere temperaturen. Die warmte wordt in stedelijk gebied opgeslagen in steen en asfalt. Daardoor wordt het extra warm in de stad en blijft de warmte extra lang hangen. Dat is slecht nieuws voor ouderen, zieken en kleine kinderen.De partijen hebben gevraag welke mogelijkheden het college ziet om bewoners mogelijkheden te bieden en te stimuleren om de leefomgeving te vergroenen.

Een oplossing voor de zogenaamde ‘hitte-eilanden’ die bij warm weer ontstaan, is groen in de stad. 
Een makkelijke manier om de buurt te vergroenen is bijvoorbeeld het aanleggen van geveltuintjes. PvdA-raadslid Lobke Zandstra: “Veel mensen weten niet dat het is toegestaan tegen de gevel van een huis een tuintje aan te leggen, terwijl dit zo’n praktische en ook leuke manier is om hitte-eilanden te voorkomen. Een goed voorbeeld zijn de blauwe regens van LusthofXL in de Stationsbuurt. Dat laat zien hoe gevelbomen en hele straat een andere uitstraling geven en hitteeilanden tegengaan.”