Door op 11 maart 2016

Investeren in de kenniseconomie voor alle Hagenaars

De gemeente Den Haag zet onder meer op het gebied van de (kennis)economie in op het creëren van meer werkgelegenheid in de stad. Uit het dinsdag verschenen rapport van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL)   blijkt dat mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt hier onvoldoende van profiteren.

 

In het rapport ‘De verdeelde triomf – Verkenning van stedelijk‑economische ongelijkheid en opties voor beleid – Ruimtelijke verkenningen 2016’  wordt gesteld dat steden in Nederland de motor van de economie vormen. Het aantal banen in de stedelijke regio’s is de laatste 25 jaar met 30% toe genomen. Tegelijkertijd zijn de steden ook de plekken waar de economische ongelijkheid is toegenomen.

Het huidige economische beleid is in Den Haag met name gericht op banen voor hogeropgeleiden. Het argument van de wethouders economie is dat door het ‘trickle-down-effect’ ook lageropgeleiden baat hebben van deze banen. Zij beweren dat de kenniseconomie goed is voor iedereen, zowel voor de boven- als de onderkant van de arbeidsmarkt. Volgens de wethouders levert elke baan in het hoge segment minimaal een extra baan op, vooral voor lager of middelbaar opgeleiden in bijvoorbeeld de horeca, de catering of de winkelbranche.

Onderzoek van de effecten voor de onderkant van de arbeidsmarkt

Uit het rapport van het PBL blijkt nu dat het zeer onzeker is of iedereen profiteert van de (internationale) kenniseconomie van Den Haag. Duurbetaalde banen leveren aan de onderkant van de arbeidsmarkt maar weinig op, zo blijkt uit het rapport. Het onderzoek stelt dat de toename van het aantal hoogbetaalde banen in steden tussen 2001 en 2012 ‘gemiddeld genomen niet gepaard is gegaan met een groei van laagbetaalde banen’. Sterker nog, in steden als Utrecht is het aantal laagbetaalde banen juist af- in plaats van toegenomen. De PvdA heeft al eerder gepleit voor het monitoren van de effecten van het trickle-down-effect, om zo daadwerkelijk te kunnen zien of het huidige economische beleid ook werkgelegenheid creëert voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Juist voor de mensen waar de nood het hoogst is.

Investeren in mensen in plaats van investeren in stenen

In het rapport staat dat het verschil tussen arm en rijk in de stad is toegenomen. Alhoewel werknemers met laagbetaalde banen er op vooruit zijn gegaan, is de beloning aan de bovenkant sterker gegroeid dan aan de onderkant van de arbeidsmarkt, waardoor de economische ongelijkheid steeds verder groeit. Daar komt bij dat met name mensen zonder werk niet profiteren van het stedelijke economische succes en de banengroei. Met alle gevolgen van dien: het verschil tussen wijken in de stad wordt groter, ook in Den Haag. Dat is duidelijk te zien in de spreiding over de stadsdelen: vooral laagbetaalden en mensen die werkloos zijn wonen steeds meer bij elkaar in de buurt en mengen minder met andere groepen in de stad.

De PvdA heeft al vaker gewezen op de grote verschillen in onze stad en het gevaar van een gesegregeerde samenleving. Het beleid moet worden ingezet op het ondersteunen van mensen, dus investeren in mensen in plaats van investeren in stenen. Dat betekent een gericht beleid gericht op de mensen en op de wijken van onze stad. Een beleid zoals waar PvdA-wethouder Baldewsingh zich op toelegt: gericht op de wijkeconomie en de wijkaanpak waarbij de werkgelegenheid via een wijkbanenplan juist gestimuleerd wordt in die wijken waar de nood het hoogst is. Een beleid gericht op het stimuleren van werkgelegenheid en economische groei voor zowel hoger- als lageropgeleiden.

 

Naar aanleiding van het rapport heeft de PvdA Den Haag schriftelijke vragen ingediend. U kunt deze hier lezen.

Het complete rapport ‘De verdeelde triomf – Verkenning van stedelijk‑economische ongelijkheid en opties voor beleid – Ruimtelijke verkenningen 2016’ kunt u hier lezen.


Elke inwoner van onze stad is gebaat bij goed werk. Goed werk is een voorwaarde voor een gelukkig leven. Investeringen in onze stad zorgen voor meer banen. Investeringen om te kunnen groeien, om vervolgens te bouwen en investeren in sociale projecten. Door de wijkeconomie aan te jagen zorgen we ervoor dat iedereen werk kan vinden dat bij je past. Iedereen moet in deze stad even veel kansen en mogelijkheden hebben. #iedereengoedwerk