Door op 29 januari 2015

Betere verlichting nodig tijdens verbouwing van VROM-gebouw bij Centraal Station

Vele vragen naar aanleiding van gesprekken met bewonersorganisaties stadsdeel Centrum.

De PvdA heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een gesprek met de bewonersorganisaties van het stadsdeel Centrum. De partij wil weten hoe het zit met de verlichting bij het VROM-gebouw. Op dit moment lopen mensen vanuit het Centraal Station ’s avonds in een zwart gat. “Dat is geen warm welkom en niet goed voor het veiligheidsgevoel van voetgangers. Dat moet echt anders” stelt PvdA-raadslid Lobke Zandstra. De PvdA vraagt het college in overleg met de aannemers en eigenaren te zorgen voor betere (sfeer)verlichting op de hele Turfmarkt. De looproute van Centraal Station naar de binnenstad is een belangrijke entree van de stad voor zowel bewoners als forensen en bezoekers.

Geparkeerde fietsen

Daarnaast vraagt de partij aandacht voor de overlast van geparkeerde fietsen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De ministeries beschikken over fietsparkeermogelijkheden onder de ministeries. Zandstra: “We moeten zorgen dat mensen daar ook gebruik van maken. Nu is de Turfmarkt een hindernissenbaan.”

Meer communicatiemogelijkheden bewonersorganisaties

Het is voor bewoners organisaties belangrijk elkaar te vinden. Belangrijker nog is dat bewoners hun bewonersorganisatie weten te vinden. De informatie over bewonersorganisaties op denhaag.nl is niet meer actueel, blijkt uit de gesprekken. “De laatste keer dat de informatie is geactualiseerd is in 2011, dat is veel te lang geleden. Ik heb daarom gevraagd aan het college of zij de informatie te actualiseren.”, zegt Lobke Zandstra.

U vindt de schriftelijke vragen hier.