Door Martijn Balster op 10 januari 2017

PvdA blij met komst straatteam voor daklozen

De PvdA is blij met het initiatief van de Kessler Stichting, Limor en het Leger des Heils met nieuwe straatteams de straat op gaan om met daklozen in gesprek te gaan die geen hulp willen en buiten slapen. Door vertrouwen terug te winnen van mensen die al het vertrouwen in de overheid en instanties verloren zijn, kunnen deze teams ervoor zorgen dat daklozen de weg naar hulp en perspectief weer vinden. Een broodnodig initiatief gezien de zorgelijke stijging van het aantal daklozen in Den Haag.

Tot een paar jaar geleden was er een Haags Straatteam van de gemeente en de GGD die vergelijkbaar werk deed. De PvdA hoopt dat wethouder Klein het belang van de terugkeer van het straatteam nu ziet en de samenwerking tussen de organisaties stevig gaat ondersteunen.

Afgelopen november pleitte de PvdA voor de terugkeer van een straatteam naar aanleiding van een onderzoek van het Trimbos instituut waaruit bleek dat hulpverleners kwetsbare Hagenaars moeilijk weten op te sporen. Daardoor lopen veel mensen nu de nodige hulp mis. Verschillende zorgpartijen zien het belang in van meer signalering en hulpverlening op straat en bij mensen thuis die zich niet gemakkelijk laten helpen of zorg mijden. De PvdA ziet graag dat de gemeente de genomen initiatieven nu flink kracht bij zet met financiering en ondersteuning.

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster