Door op 3 november 2016

PvdA en GroenLinks: klimaateffect van beleid moet helder zijn

De PvdA en GroenLinks in de Haagse gemeenteraad willen dat raadsvoorstellen voortaan duidelijk maken wat de gevolgen zijn voor klimaat, milieu en gezondheid. De partijen vinden dat de gemeente hier nog veel te weinig aandacht voor heeft. Ook moeten klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen structureel onderdeel vormen van de begroting.

Het voorstel van de gemeenteraadsfracties is een verdere uitwerking van de landelijke Klimaatwet die in de Tweede Kamer door de PvdA en GroenLinks samen werd ingediend. In de gemeente Den Haag willen de twee partijen een stap verder gaan. Er moet niet alleen gekeken worden naar klimaateffecten van beleidskeuzes, maar ook naar de gevolgen voor natuur en gezondheid.

Fractievoorzitter van GroenLinks Arjen Kapteijns: “Bijna alles wat de gemeente doet heeft effect op het klimaat of de natuur in onze stad. Hier wordt veel te weinig rekening mee gehouden. Klimaat- en duurzaamheidsdoelen haal je niet zomaar als bij toverslag. Daar moet je concreet en structureel mee bezig zijn.”

Door deze lokale invulling van de Klimaatwet, wordt beter inzichtelijk hoe Den Haag bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelstellingen die zijn afgesproken bij de klimaattop in Parijs een jaar geleden.

Beide partijen hechten eraan dat deze voorstellen breed gedragen worden in de gemeenteraad. Het tegengaan van klimaatverandering gaat verder dan partijbelangen. Bij voldoende steun in de gemeenteraad wordt voortaan bij alle grote plannen van de gemeente aangegeven wat dit feitelijk betekent voor natuur en milieu. Dat maakt het makkelijker om tijdig bij te sturen en te kiezen voor duurzame alternatieven.

PvdA-raadslid Lobke Zandstra zegt hierover: “Als gemeente Den Haag moeten we laten zien dat we het klimaatakkoord van Parijs serieus nemen. Tot nu toe was duurzaamheid te veel een apart onderdeel van het gemeentebeleid. Nu wordt de impact op het klimaat duidelijk voor bijna alles wat de gemeente doet: in de bouw van scholen, de zorg die de gemeente levert en de pleinen die worden aangelegd.”

PvdA en GroenLinks dienen hun plannen in tijdens de begrotingsbehandeling op vrijdag 4 november.