Door op 11 februari 2016

PvdA schrikt van onderzoek eigen bijdrage zorg en stelt vragen over Haagse situatie

De Partij van de Arbeid in de Haagse gemeenteraad is bezorgd over het bericht dat in veel gemeenten de hoogte van de gevraagde eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen er toe leidt dat mensen geen gebruik meer kunnen maken van voorzieningen die ze hard nodig hebben.“Gemeenten gaan zelf over de eigen bijdrage. Deze mag er echter nooit  toe leiden dat mensen de zorg niet krijgen die ze nodig hebben. Daarom wil ik weten van wethouder Klein of de eigen bijdrage in Den Haag mensen voor problemen plaatst. Zorg is geen luxe en moet voor elke inwoner van Den Haag beschikbaar en betaalbaar zijn”, zegt fractievoorzitter Martijn Balster.
Binnenland Bestuur en Iederin hebben onderzoek gedaan naar de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Daaruit blijkt dat sommige gemeenten dermate hoge eigen bijdragen heffen dat daarmee de toegankelijkheid van Wmo-voorzieningen in het geding komt. Balster: “Dat moeten we niet willen in Den Haag. Ik wil daarom precies weten hoe hoog de eigen bijdrage is per inkomensgroep voor Wmo-voorzieningen zoals huishoudelijke hulp of dagbesteding en waar deze mogelijk leidt tot problemen. Via de gemeentelijke zorgverzekering zijn de eigen bijdragen voor mensen die zo verzekerd zijn afgedekt. Maar lang niet alle mensen met een lager inkomen maken hier gebruik van of komen hiervoor in aanmerking. Als de eigen bijdrage voor veel mensen te hoog is dan moet deze meteen verlaagd worden. Als we dat niet precies weten, zullen we onderzoek moeten doen”.
De Haagse PvdA wil dat iedereen volwaardig mee kan doen in de stad. “Iedereen moeten zich thuis voelen in de maatschappij. Dat lukt steeds beter. Er moet voor iedereen een goede dagbesteding zijn, een plek waar je anderen kunt ontmoeten in je eigen wijk. Voor mensen met een fysieke beperking moeten hulpmiddelen voor handen zijn om goed te kunnen functioneren. Geen lange wachttijden en ingewikkelde procedures wat ons betreft, gewoon iemand kunnen bellen die het regelt. En als het op betalen aankomt, dan kent u ons uitgangspunt: dan moeten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen”, besluit Balster.