Door op 23 juli 2015

Schonere parken door meldingen overlast snel op te lossen

De Partij van de Arbeid en D66 in de Haagse gemeenteraad hebben vragen gesteld aan het college over schone parken in Den Haag. De partijen willen van het college weten of de parken goed schoon worden gehouden, de parkregels duidelijk zijn en meldingen van rommel of kapotte speeltoestellen snel worden opgelost. Want, zo stellen de partijen, in een schoon park is het prettig wandelen, spelen, sporten en ontspannen.

Meldingen oplossen
Veel Hagenaars voelen zich niet geroepen zaken als afval, kapotte bankjes of ontbrekende bordjes bij de gemeente te melden. Ze denken dat het toch niet helpt of dat de gemeente het eigenlijk maar lastig vindt. PvdA-raadslid Lobke Zandstra: “Daarom willen we van het college weten of de gemeente meldingen snel oplost. Nog te vaak krijgen we klachten over de te trage app en het gebrek aan terugmeldingen. Als de meldingen serieus worden genomen, voelen bewoners zich serieus genomen. Dat betekent dat er ook eerder melding wordt gedaan en dat is belangrijk voor een mooie en schone stad.”

Toiletvoorzieningen
Tijdens de behandeling van de nota Spelen in de stad het college aan geen geld te hebben om toiletvoorzieningen te plaatsen bij speeltuinen en parken. D66-raadslid Rachid Guernaoui: “Veel Hagenaars geven aan dit te missen. Op te veel plekken wordt het park daarom gebruikt als openbaar toilet. Daarom vragen we het college of er signalen zijn van overlast bij speeltuinen en parken door het ontbreken van toiletvoorzieningen.” Ook willen de partijen weten of er van omwonenden wensen zijn ontvangen voor het plaatsen van toiletvoorzieningen.

U vindt de Schriftelijke vragen hier.