Door op 4 september 2017

Schrap de eigen bijdrage voor dagbesteding en begeleiding

Vorige week sprak de gemeenteraad over ons initiatiefvoorstel voor het afschaffen van de eigen bijdrage voor dagbesteding en begeleiding binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In Den Haag maken bijna 5000 mensen, vooral ouderen of mensen met chronische gezondheidsproblemen, hier gebruik van. Ze krijgen hulp om zelfstandig te blijven wonen, of gaan naar de dagbesteding zodat ze de deur uitkomen en mensen blijven ontmoeten. Lees hier onze inbreng in het raadsdebat.

De gemeente bepaalt sinds twee jaar zelf hoeveel mensen hiervoor maandelijks betalen. Mensen met een laag inkomen betalen €17,50 per maand, voor mensen die meer verdienen of meerdere vormen van ondersteuning krijgen, kan dat verder oplopen. De PvdA, Haagse Stadspartij, SP, GroenLinks, Groep de Mos, Islam Democraten, Partij voor de Dieren en Groep Okcuoglu willen dat deze eigen bijdrage voor iedereen wordt afgeschaft: de drempel voor deze ondersteuning moet zo laag mogelijk zijn, en doordat mensen op tijd hulp aanvragen en niet belemmerd worden door de hoge kosten en niet vereenzamen, worden hoge zorgkosten op een later moment voorkomen.

Ons voorstel leidde tot een pittig en interessant debat. Wethouder Karsten Klein (CDA) houdt al twee jaar de boot af bij voorstellen om de eigen bijdrage te verlagen en helaas is dat nu niet anders. Zijn belangrijkste reden – dat er geen financiële dekking voor zou zijn – klopt niet. Jaar na jaar blijven er miljoenen zorggeld over in Den Haag. Daarom dienden we in de laatste raadsvergadering voor de zomer met succes een motie in om de 11,8 miljoen euro die vorig jaar overbleef op zorg, voor de zorg te behouden. De kosten om de eigen bijdrage voor tenminste komend jaar af te schaffen, 1,7 miljoen euro, kunnen daarmee makkelijk betaald worden. Meer dan tachtig gemeentes gingen ons al voor om de eigen bijdrage te verlagen of af te schaffen.

De VVD lanceerde een eigen idee, om alle eigen bijdrages in de Wmo – ook voor huishoudelijke hulp – te verlagen naar €17,50 per maand. Ten opzichte van ons plan pakt dit bijzonder slecht uit voor mensen met een lager of middeninkomen: mensen met bijvoorbeeld een AOW-uitkering en een klein pensioen betalen dan straks immers nog steeds meer dan 200 euro per jaar voor dagbesteding of begeleiding. Tegelijkertijd zouden we met het VVD-voorstel met gemeenschapsgeld de huishoudelijke hulp gaan betalen voor mensen met de hoogste inkomens. Terwijl zij vaak zelf hun hele leven al hulp in de huishouding uit de eigen portemonnee betalen. Kortom: de zwakte schouders dragen hiermee de zwaarste lasten. Extra teleurstellend was dat D66 wel oren heeft naar dit idee. Ze lijken te vergeten van 80% van de mensen die nu een eigen bijdrage betaalt, al een midden- of laag inkomen heeft. Juist zij verdienen extra ondersteuning.

De PVV – die zich toch vaak profileert als zorgpartij – had geen interesse in het voorstel. Dat kwam ze op flinke kritiek te staan van de linkse partijen: “voor de bühne roepen dat ze opkomen voor gewone mensen, maar ondertussen geen betaalbare woningen in onze stad willen bouwen en mensen met een lager of middeninkomen in de kou laten staan.” Opnieuw laat de PVV hier zien vooral een afsplitsing te zijn van de VVD, maar het belang van mensen met een heel normaal inkomen, totaal niet voorop te willen stellen.

Donderdag 21 september neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het initiatiefvoorstel. We hopen dat de raad kiest voor toegankelijke zorg voor alle Hagenaars, ongeacht je portemonnee. Het gaat er om spannen.