“Uitbreiding en toegankelijkheid huiswerkbegeleiding is nodig voor kansengelijkheid”

13 januari 2022

De PvdA roept het stadsbestuur op om huiswerkbegeleiding overal in de stad toegankelijk te maken. Dit na geluiden dat dit niet het geval is in Haagse Hout en een groei van aanbieders van commerciële bijles-, examentraining- en huiswerkbegeleiding.

“Elk kind moet dezelfde kans krijgen op goed onderwijs. Nu kunnen ouders met een dikke portemonnee bijles-, examentraining- en huiswerkbegeleiding voor hun kind regelen, maar andere ouders niet,” aldus Chantal Linnemann, kandidaat-raadslid voor de PvdA Den Haag. De Onderwijsraad stelde eind 2021 dat het aantal aanbieders van commerciële bijles-, examentraining- en huiswerkbegeleiding en hierdoor kansenongelijkheid toeneemt. Daarom vraagt de PvdA het stadsbestuur om de consequentie van de groei van commerciële aanbieders te onderzoeken. Ook roept het op om de adviezen van de Onderwijsraad over te nemen.

Haagse Hout

Hierbij vraagt Linnemann extra aandacht voor Haagse Hout. “Toen ik een rondje langs de Haagse bibliotheken deed, bleek dat deze niet allemaal huiswerkbegeleiding aanbieden. Bijvoorbeeld in de wijken Bezuidenhout en Mariahoeve is er geen toegankelijke huiswerkbegeleiding en bijles.” En dat zou wel moeten, want het coalitieakkoord stelt extra huiswerkbegeleiding aan te bieden die toegankelijk is voor iedereen. Dit na een pilot in 5 Haagse bibliotheken die op werd gestart na een motie van de PvdA

Vrijwilligers

“Een bibliotheek geeft aan dat het geen huiswerkbegeleiding kan geven omdat het daar geen vrijwilligers voor heeft. Het wijkcentrum heeft een (vrijwilligers)vacature uitstaan maar daar is nog geen reactie op gekomen.” Daarom vraagt de PvdA aan het stadsbestuur of deze actief vrijwilligers en/of professionals kan werven om huiswerkbegeleiding aan te bieden in bibliotheken en wijkcentra. “Daarbij kan het stadsbestuur zich richten op wijken waar veel studenten en hoogopgeleide gepensioneerden wonen. Zij zouden goed huiswerkbegeleiding kunnen geven,” aldus Linnemann.