Mairan pleit voor anti-pestbrigade

15 maart 2022

Mairan Sewtahal, kandidaatraadslid nummer 19, pleit voor een anti-pestbrigade op zoveel mogelijk scholen in Den Haag. Dit idee komt voort uit zijn eigen ervaring in de Raad van Toezicht op scholen waar hij veel pestgedrag ziet.

“Pesten komt voort uit het verschil tussen inkomen, levensstijl, culturen en opvattingen. Daarbovenop komen de bezuinigingen in het onderwijs en de zorg en het gebruik van sociale media,” aldus Mairan. “En de gevolgen zijn groot. Gepeste kinderen of jongeren voelen zich eenzaam of depressief. Sommige jongeren denken al op erg vroege leeftijd aan zelfdoding. En ook degenen die pesten ondervinden negatieve gevolgen: mensen die pesten of gepest hebben komen vaker met justitie in aanraking en drinken meer alcohol.”

Anti-pestbrigade

Daarom wil Mairan ingrijpen. “Want anders nemen jonge mensen het heft in eigen hand. Dan kan dit probleem zich vergroten tot hele onveiligheid van scholen, wijken, verenigingen en straks de hele stad. Dat is echt onwenselijk.” Hij pleit voor een anti-pestbrigade. Dit is een team van volwassenen, jongeren en kinderen die onder leiding van een professional werken. Zij zijn het meldpunt, een vraagbak en hulp bij pesten. “Zo wordt het probleem op alle niveaus bekeken, besproken en aangepakt.”

Pesten raakt alle terreinen

Deze groep is 24/7 bereikbaar via sociale media, een website, een telefoonnummer en fysiek punt in de wijk. “Omdat de gevolgen van pesten alle terreinen raakt, van onderwijs tot criminaliteit en eenzaamheid, moet het geld hiervoor uit al deze budgetten gehaald worden,” aldus Mairan. De anti-pestbrigade moet volgens hem ondergebracht worden bij Stadsdelen. Ook pleit hij voor een halfjaarlijkse evaluatie van de anti-pestbrigade zodat verbeterpunten en successen gelijk duidelijk zijn.