Meer leraren en schoolleiders en minder onderadvisering in het onderwijs

21 april 2022

Ons raadslid Janneke maakte zich vandaag namens Mikal hard voor meer leraren, schoolleiders en minder onderadvisering in het onderwijs. Dit deden we met moties en een amendement toen de gemeenteraad over de Haagse Educatie Agenda voor de komende vier jaar besprak.

“Er staat nogal wat op het spel: door de coronacrisis zijn onderwijsachterstanden toegenomen. De achtergrond van een kind bepaalt nog te vaak de kans op een fijne en succesvolle schooltijd,” aldus Janneke. “Wij kunnen het verschil maken en de kansenongelijkheid in Den Haag verkleinen.”

Onderadvisering

We maken ons zorgen over de onderadvisering in Den Haag. Kinderen van universitair geschoolde ouders krijgen nu gemiddeld een advies dat bijna op havo-/vwo-niveau ligt. Dit terwijl de kinderen van ouders met een mbo1- en 2-niveau gemiddeld een advies krijgen dat op het niveau vmbo-kader-tl tot tl ligt. Dit heeft een grote negatieve maatschappelijke impact op de jeugd, hun vertrouwen in de maatschappij en hun loopbaanontwikkeling. Janneke heeft daarom een amendement ingediend om met schoolbesturen af te spreken dat onderwijsadvisering in twee jaar te halveren en in vier jaar te laten verdwenen. Als dit niet lukt, stelt het amendement dat dit, met verantwoording, publiekelijk bekend gemaakt wordt.

Bonus voor Haagse leraren en schoolleiders

Kansenongelijkheid is moeilijk te vergroten als de meest kwetsbare wijken zoals Laak, Schilderswijk en Transvaal, een gierend lerarentekort hebben. “Hoe kun je rekenen op een fijne en succesvolle schooltijd als je geen vaste juf of meester voor de klas hebt?” Janneke vroeg de wethouder daarom om de mogelijkheid voor een extra bonus voor Haagse leraren te bekijken. Deze bonus zou moeten bestaan naast de grote stedenbonus die het Rijk al aangekondigd heeft. Geld hiervoor kan komen uit de subsidie vanuit het Rijk om het lerarentekort in de G5 op te lossen, genaamd ‘Noodplan G5’. Nu besteedt de gemeente Den Haag deze subsidie aan andere maatregelen, bijvoorbeeld aan bovenschoolse coaching voor leraren. Deze maatregel is echter niet volledig effectief. Amsterdam besteedt geld uit dit ‘Noodplan’ wel aan een lerarenbonus. Wij pleiten ervoor om dit vanaf 2024, als dit mogelijk is, ook in Den Haag te doen.

Daarnaast ontvangen we ook geluiden dat scholen te weinig (adjunct)directeuren hebben, vooral in wijken waar het lerarentekort al hoog is. De wethouder Onderwijs gaf eerder aan dat kleine schoolbesturen moeite hebben om deze schoolleiders op te leiden en/of aan te trekken. Onze motie roept het college dan ook op tot onderzoek naar hoe ze hierbij kan helpen en daarbij ook de mogelijkheid van een extra bonus te bekijken.