VOORTGEZET ONDERWIJS

Het voortgezet onderwijs, vooral het beroepsonderwijs, levert jongeren en volwassenen af die onze samenleving moeten dragen. Maar het heeft last van veel problemen zoals te weinig stageplaatsen en weinig werk voor afgestudeerden. Daarom willen wij:
  • investeren in maatschappelijk werkers zodat leerlingen minder vaak met school stoppen; 
  • meer MBO-stages door de mogelijkheid voor bedrijven met 1 of 2 werknemers stageplekken te bieden, meer MBO-traineeships bij de gemeente en meer budget voor decanen/studiebegeleiders die stages vinden;
  • met betrokken partners jongeren opleiden naar banen waar in de regio veel vraag naar is;
  • investeren in volwassenonderwijs & een leven lang leren. Zo scholen we mensen om en zorgen we dat zij-instromers weer aan de slag kunnen. We hebben in het bijzonder aandacht voor vrouwen die (weer) aan de slag willen;
  • dat de gemeente en het bedrijfsleven basisscholen en middelbare scholen helpen om jongeren goed te informeren over het beroepsonderwijs.

Klik hier om te kijken wat we willen voor het basisonderswijs. Klik hier om te kijken wat we willen voor studenten.

Goed werk voor iedereen

Goed werk voor iedereen

Een baan betekent veel meer dan een loonstrookje: je komt de deur uit, hebt contact met je collega’s en je draagt bij aan de samenleving. We zijn er trots op dat er dankzij ons banenplan 10.000 nieuwe banen zijn bijgekomen in Den Haag. Dat verdubbelen we de komende vier jaar.