Door op 26 augustus 2016

‘Windmolens niet in mijn achtertuin-besluit’ is kortzichtig

De PvdA is zeer teleurgesteld over het advies van het gemeentebestuur aan het kabinet over windmolens voor de kust. “Het college heeft hoge duurzaamheidsambities. Maar als het moment daar is om serieuze stappen te zetten, wil het college het niet in de eigen achtertuin. Het is zeer onverstandig om nu alternatieven bij voorbaat af te wijzen. Zo komt er van de duurzaamheidsambitie niets terecht terwijl we nu actie moeten ondernemen en niet langer kunnen wachten op nieuwe technieken en onderzoeken”, aldus PvdA-raadslid Lobke Zandstra.

Al lange tijd speelt de discussie over de bouw van windmolenparken langs de Hollandse kust. Het kabinet is bezig met het aanwijzen van een aantal locaties, onder andere voor de kust van Scheveningen. De gemeente mag hierover een zienswijze indienen bij het kabinet. Het kabinet is vervolgens aan zet. Het college wijst een windmolenpark in de 10 tot 12 mijlszone (meer dan 18 kilometer in zee) bij voorbaat af. Dit omdat parken verder op zee hogere opbrengsten zouden leveren. Onderzoeken spreken elkaar daarover echter tegen: windmolenparken verder in zee zijn veel duurder om te bouwen en het is moeilijker om stroom over een lange afstand aan land te brengen.

De PvdA wil dat Den Haag met rechte rug staat voor een groene toekomst van Nederland. Dat betekent dat alle opties opengehouden moeten worden voor het kabinet, om de juiste locaties te kiezen met de meeste stroomopbrengst voor een goede prijs.

//