AFVAL

De PvdA accepteert niet dat bewoners in bepaalde wijken door de troep op straat moeten lopen terwijl andere wijken er netjes bij liggen. We willen meer geld uittrekken voor het opruimen en schoonhouden van de stad, vooral daar waar de overlast het grootst is. Wij gaan voor:
  • vaker afval ophalen en schoonmaken; ook op zondag; 
  • veel meer ondergrondse containers voor plastic, papier, glas en kleding;
  • vaste ophaaldagen voor grofvuil per wijk;
  • meer broodcontainers plaatsen met goede voorlichting tegen ratten;
  • gedragsverandering in afval dumpen en meer meldingen van afvaloverlast door meer samenwerking met actieve bewoners en voorlichting;
  • meer buurtparticipatie steunen. Denk aan Buurt Interventie Teams, appgroepen en mensen die een ondergrondse restafvalcontainers schoonhouden;
  • meer handhaving waar nodig, maar dit en beboeten niet zien als de enige oplossing.

 

 

Janneke Holman

Janneke Holman

Janneke Holman (1990) woont in het Valkenboskwartier. Sinds 2018 is ze raadslid voor de PvdA Den Haag en woordvoerder op armoedebestrijding, dakloosheid, zorg en welzijn, buitenruimte en duurzaamheid. Daarin ziet ze dat er een hoop is om voor te knokken. Ze stelt dat de verschillen in Den Haag groot zijn en je steeds mondiger en assertiever

Meer over Janneke Holman
Een veilige, schone stad voor iedereen

Een veilige, schone stad voor iedereen

Den Haag groeit hard, daarom is het belangrijk dat we nu investeren in een schone, groene en duurzame stad. Voor nu, en voor de generaties na ons. Het is goed nieuws dat de criminaliteit daalt, maar mensen voelen zich nog niet altijd veilig hun buurt. Ook zijn de verschillen tussen wijken groot. Dat vraagt om actie.