Afval

Overal in Den Haag moet je fijn kunnen wonen. Dat begint bij je eigen straat. In elke wijk komen ondergrondse afvalcontainers, en er komt een vaste ophaaldag voor grofvuil zodat mensen het niet meer bij containers dumpen.

we willen ook toe naar een meer circulaire economie: van afval kan vaak weer iets moois gemaakt worden. Het door de Haagse PvdA geïnitieerde Haagse Klimaatpact is hiervoor een belangrijke basis. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat iedereen zijn steentje bij moet kunnen dragen aan een duurzame stad, ook als je portemonnee dat niet direct toelaat.

We maken meer werk van minder afval op straat en bieden meer mogelijkheden om afval gescheiden in te leveren

Den Haag gaat meer werk maken van afvalscheiding. Er komen meer complete afvalstraten waar je terecht kunt met al je papier, plastic en elektrische apparaten. We maken vaste plekken in de wijk waar je al je afval gescheiden kunt aanleveren.

Restafval wordt op hoogwaardige manier verwerkt. Op het moment dat het contract met de vuilverbranding afloopt wordt er in regionaal verband gezorgd dat de verwerking van het restafval substantieel wordt verbeterd, bijvoorbeeld via nascheiding.

Het aantal kilo restafval per inwoner van Den Haag daalt bovendien doordat de gemeente nog betere voorlichting gaat geven over mogelijkheden voor afvalscheiding. Bedrijven en organisaties worden door subsidies en boetes gestimuleerd om zo weinig mogelijk afval te genereren en circulair te werken.

Er komen overal ondergrondse afvalcontainers en meer voorlichting over grofvuil

Elke wijk heeft uiterlijk in 2022 ondergrondse afvalcontainers. Grofvuil wordt op afspraak sneller opgehaald om het aantal bijplaatsingen terug te brengen. Er komen vaste ophaaldagen voor grofvuil per wijk.

Een veilige, schone stad voor iedereen

Een veilige, schone stad voor iedereen

Den Haag groeit hard, daarom is het belangrijk dat we nu investeren in een schone, groene en duurzame stad. Voor nu, en voor de generaties na ons. Het is goed nieuws dat de criminaliteit daalt, maar mensen voelen zich nog niet altijd veilig hun buurt. Ook zijn de verschillen tussen wijken groot. Dat vraagt om actie.

Lees verder