BASISONDERWIJS

Elk kind verdient een eerlijke kans. Helaas bepaalt het inkomen en de opleiding van ouders de onderwijskansen van kinderen het meest in Den Haag. Daarom strijden wij voor meer leraren, vooral in kwetsbare wijken en eerlijke schooladviezen voor ieder kind. Daarom willen wij:
 • dat alle kinderen vanaf twee jaar minstens vier dagdelen deel kunnen nemen aan vroegschoolse educatie (vve). Ouders met een laag inkomen hebben gratis toegang;
 • leraren (van buiten Den Haag) aantrekken door voorrang bij een middeldure huurwoning, een parkeerplek en bonus voor docenten in kwetsbare wijken; 
 • onderadvisering bestrijden door afspraken met scholen, trainingsprogramma’s voor (leraren op) scholen en een adviesraad, die met scholen het beleid rondom de advisering gaat verbeteren;
 • meer brede brugklassen waarin niveaus gemengd zijn;
 • meer kopklassen die extra slimme leerlingen met een taalachterstand in groep 8 helpen; 
 • gratis huiswerkbegeleiding op meer plekken in de stad, zoals in bibliotheken, buurthuizen, sportclubs en op scholen zelf;
 • meer ouderbetrokkenheid door een actieplan in samenwerking met de scholen en het starten van ‘familiescholen’;
 • ​​schoolfruit stimuleren en onderzoeken of kinderen op school ontbijt en/of lunch kunnen krijgen;
 • geen bezuiniging op maar extra vestigingen van bibliotheken;
 • initiatieven steunen die het wereldbeeld van kinderen verbreden zoals uitwisselingen tussen klassen, ontmoetingen tussen studenten en basisschoolkinderen;
 • scholen stimuleren scholen om burgerschapsonderwerpen te behandelen zoals discriminatie, pesten etc.

Kijk hier wat we specifiek willen voor het voortgezet onderwijs (specifiek beroepsonderwijs). Kijk hier wat we specifiek willen voor studenten.

Privé: Mikal Tseggai

Privé: Mikal Tseggai

Mikal (1995) is sinds 2018 raadslid van de Haagse Partij van de Arbeid. Vanaf 2022 is zij weer vicefractievoorzitter van de PvdA Den Haag. In de gemeenteraad houdt zij zich o.a. bezig met thema’s als stadsontwikkeling & wonen, onderwijs en integratie. Naast haar werk in de gemeenteraad rondt ze momenteel haar master Development Studies af

Meer over Privé: Mikal Tseggai
Één Den Haag voor iedereen

Één Den Haag voor iedereen

Den Haag is een kleurrijke en diverse stad met een internationale uitstraling. Ruim de helft van alle inwoners is van niet-Nederlandse afkomst. Deze diversiteit brengt veel kansen, maar ook uitdagingen. De Haagse PvdA gaat voor één Haagse samenleving waar iedereen zich thuis voelt.