Bijstand

Wie even niet kan zorgen voor eigen inkomsten, moet kunnen vertrouwen op een goed sociaal vangnet, de bijstand.

Menselijkheid in de toepassing van landelijke normen

De landelijke overheid legt gemeente soms normen op bij de toepassing van de bijstand. Daarvan mag vaak afgeweken worden. Dat doen we als dat nodig is. Zo passen we de zogenaamde kostendelersnorm niet toe als dit leidt tot een schrijnende of onredelijke situatie. Bijvoorbeeld als een zogenaamde kostendeler samenwoont met een persoon die geen eigen inkomen en geen recht heeft op uitkering heeft (zoals iemand zonder verblijfsvergunning).

Een experiment met regelluwe bijstand met mogelijkheden tot bijverdienen

Veel werkloze laagopgeleiden, zoals onder meer 55-plussers, komen zeer moeilijk weer aan een betaalde baan, maar zijn wel gemotiveerd. Zolang de kansen op een volwaardige baan ver achterblijven, heeft het circus van sollicitatiebrieven schrijven in economisch slechte tijden vaak geen zin en zorgt dat vooral voor minder tijd voor nuttige en wenselijke tijdsbesteding, zoals bijscholing en vrijwilligerswerk: zaken die de kansen op de arbeidsmarkt wél vergroten. De Haagse PvdA stelt daarom voor om in navolging op andere steden een experiment te doen met een regelluwe bijstand met mogelijkheden tot bijverdienen voor deze doelgroepen, onder andere werkloze 55-plussers. Een dergelijke vorm van een basisinkomen stelt deze personen in staat om deeltijdwerk te accepteren met behoud van inkomen als stap op weg naar een volledige baan.

Er komen 2000 extra banen voor mensen die veel moeite hebben aan een baan te komen

In Den Haag lukt het ongeveer 8.000 mensen in de stad structureel niet om werk te vinden. Voor een deel van hen zijn de afgelopen vier jaar 1000 Stip-banen gecreëerd. Een STiP-baan (Sociaal Traject in Perspectief) is een gesubsidieerde baan voor mensen die lang in de bijstand zitten. STiP-banen vullen een gat in sectoren waar nu werk blijft liggen. Werk waar organisaties geen geld voor hebben of taken die niet of onvoldoende gebeuren. Denk aan extra hulp op scholen in de vorm van conciërges, in de zorg of als medewerker op sportvelden. Bestaand werk verdwijnt niet door de komst van STiP-banen. Een deel van de overblijvende 7000 kan door opleidingen en hulp aan de slag komen. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Wij willen hierom 2000 extra STiP-banen, en met sociaal georiënteerde werkgevers duizenden anderen aan het werk krijgen. Arbeidsgehandicapten die geen reguliere werkplaats weten te vinden, blijven we beschut werk bieden.

 

 

Maximaal 2% rente op een lening bij de Gemeentelijke Kredietbank

Mensen die door hun financiële situatie, omdat ze schulden hebben of een bijstandsuitkering ontvangen, geen geld kunnen lenen bij een normale bank, kunnen terecht bij de Gemeentelijke Kredietbank (GKB). De afgelopen jaren is de rente die mensen met een lening bij de GKB moeten betalen, gelukkig sterk verlaagd. Wij vinden dat de maximale rente op jaarbasis niet meer dan 2% mag bedragen. Zo komen mensen die al financiële problemen hebben niet nog verder in de schulden.

Goed werk voor iedereen

Goed werk voor iedereen

Een baan betekent veel meer dan een loonstrookje: je komt de deur uit, hebt contact met je collega’s en je draagt bij aan de samenleving. We zijn er trots op dat er dankzij ons banenplan 10.000 nieuwe banen zijn bijgekomen in Den Haag. Dat verdubbelen we de komende vier jaar.

Lees verder