Dierenwelzijn

De gemeente moet dierenwelzijn hoog in het vaandel hebben staan. Wij vinden het daarom van belang dat het dierenwelzijnsbeleid binnen het college wordt toebedeeld aan een wethouder die het welzijn van dieren een warm hart toedraagt en dit beleid als volwaardig onderdeel van zijn of haar portefeuille beschouwt.

Dieren een eigen plek

In onze grachten en kanalen komen meer voorzieningen voor dieren om eruit te rusten, eruit te klimmen en te broeden. Voor iedere hond is op loopafstand een hondenuitlaat-strook. Oevers worden natuurvriendelijk (waterplanten, riet e.d.) gemaakt door diervriendelijke beschoeiing.

Draagvlak voor honden in de stad staat en valt bij het gedrag van honden en hun eigenaren. Overlast van hondenpoep op straat wordt aangepakt en beboet.

De PvdA ziet het als verantwoordelijkheid van de gemeente om goede afspraken te maken met organisaties als de dierenambulance, het dierenasiel en andere dierenopvangcentra over het vervoer en de opvang van zwervende, gewonde en zieke dieren.

Werkzaamheden die dieren kunnen verstoren vinden daarom niet plaats in het voorjaar en in het broedseizoen. Bij overlast van dier op mens wordt in overleg met de Dierenbescherming naar een diervriendelijke oplossing gezocht.

De PvdA houdt van circussen zonder (wilde) dieren en verwelkomt deze graag in onze stad. Circussen met dieren zijn wat ons betreft in Den Haag niet welkom.

(Foto: Den Haag Marketing)
Den Haag voor iedereen

Den Haag voor iedereen

De Haagse PvdA knokt voor de toekomst van onze stad en haar mensen. Zodat iedereen betaalbaar kan wonen. Zodat iedereen kans maakt op een goede baan en de zorg krijgt die ze nodig hebben. Voor een Den Haag voor iedereen.

Lees verder