DIERENWELZIJN

De gemeente moet dierenwelzijn hoog in het vaandel hebben staan. Daarom willen wij:
  • in onze grachten en kanalen meer voorzieningen voor dieren om uit te rusten, eruit te klimmen en te broeden. 
  • natuurvriendelijke oevers door waterplanten, riet enzovoort;
  • overlast van hondenpoep op straat aanpakken en beboeten;
  • dat de gemeente goede afspraken maakt met organisaties als de dierenambulance, het dierenasiel en andere dierenopvangcentra over het vervoer en de opvang van zwervende, gewonde en zieke dieren;
  • geen werkzaamheden in het voorjaar en in het broedseizoen die dieren kunnen verstoren;
  • als mensen overlast ervaren van dieren, een oplossing zoeken in overleg met de Dierenbescherming.
  • de opbrengst van de hondenbelasting investeren we in het schoonhouden van de stad, afvalbakken, groenonderhoud, hondenlosloopgebieden en andere zaken waar honden en hondenbezitters van profiteren.

Lees hier onze standpunten over meer natuur en groen in de stad.

(Foto: Den Haag Marketing)
Janneke Holman

Janneke Holman

Janneke Holman (1990) woont in het Regentessekwartier. Van daaruit ziet ze Den Haag als een fantastische stad. Ze ziet hoe de wijk bloeit, bewoners samen de buurt groener maken, gezamenlijk zonnepanelen op daken leggen en straatfeesten en festivals organiseren. Sinds 2018 is ze raadslid voor de PvdA Den Haag en woordvoerder op armoedebestrijding, buitenruimte, duurzaamheid

Meer over Janneke Holman
Den Haag voor iedereen

Den Haag voor iedereen

De Haagse PvdA knokt voor de toekomst van onze stad en haar mensen. Zodat iedereen betaalbaar kan wonen. Zodat iedereen kans maakt op een goede baan en de zorg krijgt die ze nodig hebben. Voor een Den Haag voor iedereen.