Dierenwelzijn

De PvdA vindt dat de gemeente Den Haag dierenwelzijn hoog in het vaandel moet hebben staan. Wij vinden het daarom van belang dat het dierenwelzijnsbeleid binnen het college wordt toebedeeld aan een wethouder die het welzijn van dieren een warm hart toedraagt en dit beleid als volwaardig onderdeel van zijn of haar portefeuille beschouwt.
  • De PvdA ziet het als verantwoordelijkheid van de gemeente om goede afspraken te maken met organisaties als de dierenambulance, het dierenasiel en andere dierenopvangcentra over het vervoer en de opvang van zwervende, gewonde en zieke dieren.
  • De PvdA vindt dat er een zorgvuldig hondenbeleid moet worden gevoerd. Draagvlak voor honden in de stad staat en valt bij het gedrag van honden en hun eigenaren. Overlast van hondenpoep op straat wordt aangepakt en beboet.
  • Waar mensen en dieren samen leven is overlast soms een gegeven. De PvdA is van mening dat de overlast van mens op dier zoveel mogelijk dient te worden beperkt door een zorgvuldig ecologisch beheer en de bescherming van in onze natuur levende dieren en hun leefgebieden.
  • Werkzaamheden die dieren kunnen verstoren vinden daarom niet plaats in het voorjaar en in het broedseizoen.Bij overlast van dier op mens wordt in overleg met de Dierenbescherming naar een diervriendelijke oplossing gezocht.
  • De PvdA houdt van circussen zonder (wilde) dieren en verwelkomt deze graag in onze stad. Circussen met dieren zijn wat ons betreft in Den Haag niet welkom.
  • Het zorgen voor een huisdier is een kostbare verantwoordelijkheid, die begint met de opdracht voor een ieder om goed na te denken voordat zij een huisdier nemen.