Door op 28 februari 2016

Voorlopig geen internationaal park. Wel graag onderhoud!

Deze week werd bekend dat wethouder Boudewijn Revis zijn plannen voor het zogenoemde Internationale Park heeft ingetrokken. Ik was hier even verbaasd over, want het plan lag al in de inspraakprocedure. En juist die procedure is er voor bedoeld dat inwoners van de stad hun mening over de plannen kunnen geven. En dat is belangrijk. Ik heb niet alle 3000 inspraakreacties gelezen, maar voor de wethouder was het duidelijk: in deze vorm is er in de stad geen steun voor het plan.

De inwoners waren nu aan zet
Veel mensen hebben mij de afgelopen periode gevraagd wat de PvdA nu van het plan vond. Wij hebben er voor gekozen om de stad aan het woord te laten en als politieke fractie na afloop van de inspraak een standpunt in te nemen. Het is eerst aan de stad om te reageren. De politiek is pas daarna aan zet.

Een aantal PvdA-leden was echter bezorgd over de plannen. Het PvdA-wijkteam Scheveningen heeft daarop een avond georganiseerd om over het plan te spreken. Bülent en ik waren daar namens de fractie bij. Het was een goede discussie waarbij meteen duidelijk werd, dat er nog veel onduidelijk was aan het plan.

Het plan is nu van tafel. Daarmee blijft nu de vraag over wat er dan wel gaat gebeuren. Dit zullen we voorlopig afwachten. Wij vinden het van groot belang dat het achterstallige onderhoud in het park wel snel wordt aangepakt. En bij een nieuwe investering in het park willen we dat de ecologische waarde van het gebied toeneemt. Wij zien graag dat meer mensen hun weg weten te vinden naar het park en gebruik maken van dit gebied. Daarnaast moet het park prettig blijven voor de huidige gebruikers.

Het lastige van het plan van het college was, dat het nog weinig uitgewerkt was. Daardoor was het voor veel mensen onduidelijk hoe het park er in de toekomst uit zou zien. Wij hebben de wethouder daarom geadviseerd in de volgende fase met een goede kaart (een soort bestemmingsplan) te komen, zodat echt duidelijk zou worden wat de plannen zijn en welke gevolgen dat had voor de bestaande paden en bomen. We gaan ervanuit dat bij nieuwe plannen dit zo zal zijn.

De wethouder heeft aangegeven nu opnieuw in gesprek te gaan met de stad. Wij gaan er vanuit dat er nu een meer gedragen plan komt. Maar van uitstel mag zeker geen afstel komen.