Natuur en Groen

Een groene stad is een prettige stad. Maar het groen in Den Haag is ook erg gesegregeerd. Daarom start de Haagse PvdA een offensief voor meer water, vergroening en het tegengaan van verstening in iedere wijk.

Veel groen en water in de stad maakt de lucht frisser en op hete dagen koeler. Het verhindert ook de hittestress en onderlopende straten en kelders veroorzaakt door stortbuien. Meer groen en water bevordert de gezondheid van mens en dier en zorgt voor meer biodiversiteit. Alhoewel Den Haag genoemd wordt als ‘Groenste stad van Nederland’ is het groen ook gesegregeerd. Een deel van de stad is heel groen en een (dichtbevolkt) deel van de stad is heel kaal. Den Haag start om deze reden een offensief voor meer water, vergroening en het tegengaan van verstening. Daar waar het kan en zinvol is worden grachten, sloten en vijvers aangelegd dan wel verbreed. Zo veel mogelijk platte daken worden groen, 5000 huizen krijgen een geveltuin, de ruimte om bomen worden beplant en tuinen worden waar mogelijk minder versteend.

De gemeente neemt hierbij het initiatief en maakt meedoen een ‘offer you can’t refuse’. Bewoners krijgen daarbij advies op maat. We breiden bovendien operatie Steenbreek, “Fleur toch op” en het aantal groene schoolpleinen uit en we leggen ook waterpleinen aan.

Een veilige, schone stad voor iedereen

Een veilige, schone stad voor iedereen

Den Haag groeit hard, daarom is het belangrijk dat we nu investeren in een schone, groene en duurzame stad. Voor nu, en voor de generaties na ons. Het is goed nieuws dat de criminaliteit daalt, maar mensen voelen zich nog niet altijd veilig hun buurt. Ook zijn de verschillen tussen wijken groot. Dat vraagt om actie.

Lees verder