NATUUR EN GROEN

De aarde warmt op, ons klimaat verandert. Naast de energietransitie fijn en betaalbaar maken voor iedereen, kiezen we ook voor meer groen en biodiversiteit, voor leefbare wijken met minder hitte door te veel stenen. We willen:
  • in 2030 de helft van de stenen vervangen hebben met groen. We beginnen met de wijken die nu het minst groen zijn, zoals de Schilderswijk en Transvaal;
  • meer bomen en planten in de stad door bij te planten en bomen terug te plaatsen als deze gekapt zijn (of in het bomenfonds te storten). Ontwikkelgebieden als de Binckhorst en het Central Innovation District (CID) moeten voldoende groen krijgen;
  • de ruimte onder de boom (boomspiegels) benutten voor inheemse planten die goed zijn voor insecten en vogels;
  • kapvergunningen duurder maken zodat de gemeente geen geld verliest bij het afgeven hiervan;
  • inwoners helpen om zelf te vergroenen door bijvoorbeeld tegels gratis in te wisselen voor groen (operatie Steenbreek).

Kijk hier hoe we de opwarming van de stad tegen willen gaan door de energietransitie.

Janneke Holman

Janneke Holman

Janneke Holman (1990) woont in het Valkenboskwartier. Sinds 2018 is ze raadslid voor de PvdA Den Haag en woordvoerder op armoedebestrijding, dakloosheid, zorg en welzijn, buitenruimte en duurzaamheid. Daarin ziet ze dat er een hoop is om voor te knokken. Ze stelt dat de verschillen in Den Haag groot zijn en je steeds mondiger en assertiever

Meer over Janneke Holman
Een veilige, schone stad voor iedereen

Een veilige, schone stad voor iedereen

Den Haag groeit hard, daarom is het belangrijk dat we nu investeren in een schone, groene en duurzame stad. Voor nu, en voor de generaties na ons. Het is goed nieuws dat de criminaliteit daalt, maar mensen voelen zich nog niet altijd veilig hun buurt. Ook zijn de verschillen tussen wijken groot. Dat vraagt om actie.