Openbaar vervoer

Voor de PvdA staan fiets en openbaar vervoer voorop! Snelle en prettige fietspaden en fietsroutes en een goede en betrouwbare OV-dekking in alle wijken.
  • Snel, veilig en gezond van a naar b.
  • De PvdA staat voor goed en betaalbaar openbaar vervoer.
  • Een toename van het fietsgebruik met 15%: Groene golven bij verkeerslichten, geasfalteerde fietspaden, meer fietsenstallingen en hoofdfietspaden die snel sneeuwvrij worden gemaakt bij sneeuwval.
  • Minder parkeeroverlast: foutparkeerders op de bon, ieder huishouden één betaalbare parkeerplaats.