Openbaar vervoer

Voetgangers, fietsen en openbaar vervoer krijgt voorrang boven de auto. Beter openbaar vervoer is een absolute voorwaarde om ervoor te zorgen dat Den Haag bereikbaar blijft. Daarom blijven tram- en buslijnen en hun frequenties behouden en worden ze zo nodig uitgebreid.

Den Haag groeit, daarom moeten we ervoor zorgen dat mensen snel en veilig van a naar b kunnen blijven reizen en gezond kunnen leven. Of dat nu naar school, naar je werk, naar de binnenstad of naar familie en vrienden is. Het is goed nieuws dat steeds meer mensen in de stad de fiets, tram of bus pakken: voetgangers, fietsen en openbaar vervoer krijgt voorrang boven de auto.

Auto’s nemen veel ruimte in beslag. We zullen moeten wennen aan het idee dat mensen maximaal 1 auto betaalbaar in de buurt van de eigen woning kunnen parkeren. Om de stad bereikbaar te houden moeten we de keuze maken voor goed OV en goede bereikbaarheid per fiets. Komt je van buiten de stad? Dan moeten OV en fiets aantrekkelijker alternatieven zijn dan de auto. In de stad delen we auto’s waar dat kan en offeren we geen groen op voor nieuwe parkeerplaatsen.

Meer en beter openbaar vervoer

Beter openbaar vervoer is een absolute voorwaarde om ervoor te zorgen dat Den Haag bereikbaar blijft. Daarom blijven tram- en buslijnen en hun frequenties behouden en worden ze zo nodig uitgebreid. Zo willen we een tramverbinding naar het Norfolkterrein, de capaciteit van het Randstadrail wordt uitgebreid en moeten de mogelijkheden van een betere verbinding met het Westland onderzocht worden. Samen met de metropoolregio (of omliggende gemeenten) zorgen voor verbetering en uitbreiding van het ov-net. We behouden de conducteurs op de trams. Kinderen met een ooievaarspas kunnen tijdens daluren gratis gebruik maken van het ov. Er komen meer stallingsmogelijkheden voor de fiets bij bushaltes.

(Foto: Den Haag Marketing)
Een veilige, schone stad voor iedereen

Een veilige, schone stad voor iedereen

Den Haag groeit hard, daarom is het belangrijk dat we nu investeren in een schone, groene en duurzame stad. Voor nu, en voor de generaties na ons. Het is goed nieuws dat de criminaliteit daalt, maar mensen voelen zich nog niet altijd veilig hun buurt. Ook zijn de verschillen tussen wijken groot. Dat vraagt om actie.

Lees verder