OPENBARE RUIMTE

Elke wijk verdient mooie bankjes, genoeg afvalbakken, water en groen. Wijken die het op deze onderwerpen minder goed doen, krijgen extra aandacht. Concreet willen we:
  • meer water, groen, bankjes en afvalbakken. We willen ook stoepen, fietspaden en groen beter onderhouden;
  • de openbare ruimte opknappen in wijken zoals Loosduinen, Mariahoeve, Schilderswijk/Transvaal, Laak en Escamp. De wijk die dit het hardste nodig heeft, is het eerst aan de beurt;
  • meer (toegankelijke) (natuur- of bouw)speelplaatsen afgestemd op wensen van de buurt;
  • zorgen ook mensen met een beperking in de stad overal heen en in kunnen.
  • de openbare ruimte is van iedereen. Stoepen en pleinen moeten toegankelijk zijn voor iedereen, bijvoorbeeld voor spelende kinderen, ouders met een kinderwagen of mensen in een rolstoel. Daarom zijn we terughoudend in het verder toestaan van commerciële activiteiten in de openbare ruimte zoals reclamezuilen, of het (nog verder) uitbreiden van terrassen.
Janneke Holman

Janneke Holman

Janneke Holman (1990) woont in het Regentessekwartier. Van daaruit ziet ze Den Haag als een fantastische stad. Ze ziet hoe de wijk bloeit, bewoners samen de buurt groener maken, gezamenlijk zonnepanelen op daken leggen en straatfeesten en festivals organiseren. Sinds 2018 is ze raadslid voor de PvdA Den Haag en woordvoerder op armoedebestrijding, buitenruimte, duurzaamheid

Meer over Janneke Holman