OPENBARE RUIMTE

Elke wijk verdient mooie bankjes, genoeg afvalbakken, water en groen. Wijken die het op deze onderwerpen minder goed doen, krijgen extra aandacht. Concreet willen we:
  • meer water, groen, bankjes en afvalbakken. We willen ook stoepen, fietspaden en groen beter onderhouden;
  • de openbare ruimte opknappen in wijken zoals Loosduinen, Mariahoeve, Schilderswijk/Transvaal, Laak en Escamp. De wijk die dit het hardste nodig heeft, is het eerst aan de beurt;
  • meer (toegankelijke) (natuur- of bouw)speelplaatsen afgestemd op wensen van de buurt;
  • zorgen ook mensen met een beperking in de stad overal heen en in kunnen.
  • de openbare ruimte is van iedereen. Stoepen en pleinen moeten toegankelijk zijn voor iedereen, bijvoorbeeld voor spelende kinderen, ouders met een kinderwagen of mensen in een rolstoel. Daarom zijn we terughoudend in het verder toestaan van commerciĆ«le activiteiten in de openbare ruimte zoals reclamezuilen, of het (nog verder) uitbreiden van terrassen.
Janneke Holman

Janneke Holman

Den Haag is een fantastische stad. Zeker als je het bekijkt vanuit mijn wijk, het Regentessekwartier. De wijk bloeit, samen maken bewoners de buurt groener, leggen gezamenlijk zonnepanelen op daken en organiseren straatfeesten en festivals. Maar er is ook een hoop om voor te knokken: de verschillen in Den Haag zijn groot. Je moet steeds

Meer over Janneke Holman