Vak- en Hoger Onderwijs

Sterk en gewaardeerd beroepsonderwijs vindt de PvdA belangrijk voor Den Haag. We verbinden waar mogelijk de beroepsonderwijsinstellingen, hoger en academisch onderwijs en het bedrijfsleven met elkaar.

Den Haag is een geweldige stad om als student te wonen en een opleiding te volgen, of dat nu aan het ROC Mondriaan, InHolland, de Haagse Hogeschool, de universiteit of een andere onderwijsinstelling is. Het is een mooie ontwikkeling dat Den Haag steeds meer studenten aantrekt door de uitbreiding van deze onderwijsinstellingen, want het zorgt voor veel energie, creativiteit en een levendige stad. Bovendien versterkt het de positie van Den Haag als internationale stad van vrede en recht.

We vinden het belangrijk dat studenten en de rest van de stad goed/fijn/prettig met elkaar samenleven. Daarom verbinden we onderwijsinstellingen met elkaar en met de Haagse wijken. De opening van de Sportcampus in het Zuiderpark is hier een goed voorbeeld van.

Sterk en gewaardeerd beroepsonderwijs

De gemeente neemt meer mbo-stagiairs aan en organiseert dat bedrijven, scholieren en scholen van elkaar weten wat ze nodig hebben voor een geslaagde stage. De PvdA ziet het beroepsonderwijs als een belangrijke opleidingsvorm en wil meer waardering voor mensen met een vakopleiding. De gemeente moet basisscholen en middelbare scholen ondersteunen in het organiseren van een goede oriëntatie op het beroepsonderwijs in samenwerking met het (technisch) bedrijfsleven. Bedrijven met een met een actieve leercultuur voor hun werknemers en stagiairs worden beloond. De gemeente stimuleert een leven lang leren door werknemers en werkgevers te informeren over de mogelijkheden hiervoor.

Een bloeiende studentencultuur

De PvdA wil een studentencampus waar alle Haagse studenten terecht kunnen. Zo kunnen studenten van Hogescholen, de Universiteit en ROC ’s allen van de beste faciliteiten gebruik gaan maken. Studenten moeten met korting of gratis gebruik kunnen maken van culturele voorzieningen en sportvoorzieningen in Den Haag. De gemeente faciliteert dit in de vorm van een SportCultuurpas voor studenten. De gemeente moet meer meedenken over het Haagse studentenleven. Ruimere openingstijden voor de horeca waar het kan, meer studentenhuisvesting en sport- en cultuurfaciliteiten en een Haagse introductieweek voor alle studenten De Haagse PvdA is blij met de Haagse ROC ‘s en verwelkomt aanvullingen in de vakopleidingen die zij bieden. Daarnaast is de Haagse PvdA voor de komst van meer hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs naar Den Haag. Van belang is hierbij wel dat de nadruk ligt op opleidingen van internationale aard, in het domein van openbaar bestuur of op het gebied van duurzaamheid.

Spreiding van studenten over Den Haag

De PvdA wil dat de hele stad profijt heeft van de groei van Den Haag als studentenstad: dit kan bijvoorbeeld door studenten beter te verspreiden over de stad en door studenten te stimuleren initiatieven in hun wijk te ontplooien, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam en Utrecht gebeurt.

We stimuleren initiatieven waar studenten goedkoper kunnen wonen door het doen van vrijwilligerswerk

Er zijn steeds meer initiatieven waarbij studenten samenwonen in een pand met ouderen of vluchtelingen, samen optrekken en door het doen van vrijwilligerswerk goedkoop kunnen wonen. Ook in Den Haag stimuleren we zulke initiatieven.

Gezamenlijke introductieweek voor alle studenten van Den Haag

Door een gezamenlijke introductieweek gaan studenten zich nog sneller verbonden voelen met de stad en hele Haagse studentengemeenschap.

Één Den Haag voor iedereen

Één Den Haag voor iedereen

Den Haag is een kleurrijke en diverse stad met een internationale uitstraling. Ruim de helft van alle inwoners is van niet-Nederlandse afkomst. Deze diversiteit brengt veel kansen, maar ook uitdagingen. De Haagse PvdA gaat voor één Haagse samenleving waar iedereen zich thuis voelt.

Lees verder