Door Martijn Balster op 5 november 2014

College moet komen met programma Veilig Oud in Den Haag

De PvdA roept het college op te komen met een programma Veilig Oud in Den Haag. Omdat ouderen steeds langer thuis willen blijven wonen moet de gemeente specifiek inzetten op de veiligheid van ouderen. “Het is nodig dat er aandacht is voor veiligheid op straat, het contact in de buurt, internetveiligheid en voorzorgsmaatregelen in en om huis van ouderen. Veilig zijn en je veilig voelen draagt bij aan de bewegingsvrijheid en uiteindelijk ook aan de gezondheid van ouderen”, stelt Martijn Balster, fractievoorzitter PvdA Den Haag.

In het programma Veilig Oud in Den Haag moet het beleid om een veiligere omgeving voor ouderen te creëren worden uitgewerkt. “Daarbij denken we aan onderwerpen als veilig uit huis komen, verkeersveiligheid, sociale veiligheid en internetveiligheid. Maar ook het risico op mishandeling of het melden van diefstal zijn onderwerpen waar de PvdA van wil zien dat er specifiek beleid is voor ouderen”, aldus Balster.

De uitvoering van het programma zou kunnen liggen bij verschillende organisaties in de wijken zoals de politie, ouderenorganisaties, wijkteams en vrijwilligersorganisaties. De burgemeester en de wethouder Zorg kunnen hierin samen optrekken. “Ik ben blij dat de burgermeester heeft toegezegd dit plan goed te bekijken”, besluit Martijn Balster.

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster