Door op 7 november 2014

Commissie Leefomgeving: goede fietspaden en schone straten.

Vandaag spraken we in de commissie Leefomgeving over de openbare ruimte, duurzaamheid, verkeer en milieu. Namens de PvdA vroeg ik onder andere aandacht voor onderstaande punten. Het college geeft aan dat de basis van onze buitenruimte op orde is en moet dat blijven. Daar is de PvdA het natuurlijk helemaal mee eens. Nieuwe initiatieven mogen niet leiden tot een teruggang van de gebruikelijke kwaliteit.

Afval bij restafvalcontainers

Het college heeft in de reactie op schriftelijke vragen van D66 en de PvdA aangegeven dat extra capaciteit wordt ingezet om bij-plaatsingen bij ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s) te pakken. In de beantwoording wordt aangegeven dat er slechts 29 meldingen per maand binnenkomen van bij-plaatsingen. Dat is weinig! De wethouder heeft aangegeven dat hij extra inzet zet op handhaving: “desnoods gaan we in bosjes liggen om mensen op heterdaad te betrappen”.

Strooien in de winter

De strooiroutes richten zich op doorgaande wegen en fietspaden. Er zijn echter ook doorgaande fietsroutes, die niet gaan via de hoofdweg of fietspaden. Wij ontvangen signalen dat die aansluiting niet altijd goed gaat. De wethouder heeft aangegeven dat de routes ieder jaar worden geëvalueerd. Meld vooral bij de gemeente als er ergens een schakel in de doorlopende route ontbreekt.

Participatie van bewoners en bedrijven is enorm belangrijk. Het college wil dat onder ander doen door Duurzaam Den Haag op te richten. Duurzaam Den Haag is echter nog heel klein en beperkt. Het duurzaamheidscentrum moeten worden versterkt door een nauwe samenwerking het Haags Milieucentrum. De PvdA hoopt dat een fusie tussen beide organisaties zo wordt vormgegeven, dat er een duurzame organisatie ontstaat.

#Fietsfrustraties

De PvdA heeft de afgelopen maanden #fietsfrustraties opgehaald in de stad. Dat waren er nogal wat. Soms heel specifiek over een straat of kruising en ook algemene punten. Hierover ben ik nu met de wethouder in gesprek. Soms algemeen over het onderhoud van fietspaden of het gebrek aan fietsparkeervoorzieningen. Het meest genoemd wordt het missen van nietjes en het de fietsenchaos rondom de station. We spreken binnenkort verder in de commissie over het ‘meerjarenprogramma fiets’. In deze raad is veel steun voor de fiets en voor fietsvoorzieningen. Onze ambities lijken wel groter dan het budget. De PvdA zou de ‘pilot weesfietsen’ graag uitrollen in de stad en de ‘subsidieregeling bewonersparkeren’ graag voortzetten. In de beantwoording van de technische vragen verwijst het college naar het ‘meerjarenbeleidplan fiets’. Die wordt echter pas in het voorjaar van 2015 vastgesteld. Wij zouden echter echt al in 2015 stappen willen zetten. De wethouder heeft toegezegd dit te onderzoeken, en de ambitie uitgesproken het extra budget voor de fiets te willen verdubbelen.

OV, verkeer en parkeren

Veel mensen bezoeken de stad met de auto en parkeren bij de P&R Hoornwijck. Bezoekers die met het openbaar vervoer de stad bezoeken, betalen de volle mep als ze met het openbaar vervoer verder reizen. Eigenlijk wordt autogebruik daarmee gestimuleerd. Zouden we ook voor OV-bezoekers geen aantrekkelijker dagkaart kunnen aanbieden? De wethouder neemt dit in beraad en komt hier op terug.

Daar waar in de begroting gesproken wordt over verkeersregeling lijkt het vooral te gaan over de auto. Een goede doorstroming is echt voor de fietser ook heel belangrijk. Het liefst willen we natuurlijk een groene golf voor de fietser, maar beter afstelling en vaker groen licht gelijk met de tram, zouden al veel schelen!

Betaald parkeren is in steeds meer wijken ingevoerd. Vrijwel altijd leidt het na invoering tot tevreden van de buurtbewoners. In wijken waar betaald parkeren nu een tijdje functioneert, hebben bewoners soms de indruk dat de tijden waarop betaald moet worden ingekort kunnen worden (bijvoorbeeld tot 23:00 uur in plaats van middernacht). De PvdA wil graag dat de wethouder hiermee in een aantal straten experimenteert. De wethouder blijkt hierover al in gesprek te zijn met een aantal bewoners. Mooi!

Het college geeft in deze begroting aan dat het behalen van de WHO-normen met betrekking tot luchtkwaliteit op dit moment – gezien de ‘achtergrond’ vervuiling te groot is – niet haalbaar is. Het college valt daarom terug op continuering van het bestaande beleid. In het bestaande beleid worden alleen de ergste punten in de stad aangepakt. Dit terwijl ook bewoners op andere plekken graag de luchtkwaliteit in hun buurt willen verbeteren, bijvoorbeeld door meer extra beplanting op de geluidswallen. De PvdA zou deze bewoners willen ondersteunen, zeker als het aantoonbaar leidt tot verbeterde luchtkwaliteit. Dit punt komt volgende week terug in de commissievergadering over luchtkwaliteit.