Door op 18 maart 2016

Meelopen met BuurtPreventieTeam Mariahoeve

Met partijgenoten Marije Talstra en Bart Evers bezocht ik gisteren het BuurPreventieTeam Mariahoeve. Een club actieve bewoners die elke donderdagavond op pad gaat om de veiligheid in de buurt te schouwen. De hele huisraad op straat, verkeersborden die zijn verdwenen, pizzakoeriers die tegen het verkeer in je bijna van de sokken rijden. Al dat soort zaken, meldt het team, of de deelnemers spreken bewoners er op aan. Alles om de wijk op orde te houden.

BuurtPreventieTeams – ook wel Buurt Interventie Teams in andere delen van de stad – vormen zo de ogen en oren van de wijk. Net als elke andere burger kunnen zij zaken melden aan de bevoegde instanties, via 14070, de meldingenapp van de gemeente en in samenwerking met de politie, de brandweer, het stadsdeelkantoor, en ook de woningcorporaties zijn geinteresseerd. Maar doordat de groep mensen in het BPT vaak aan de slag zijn, zien ze sneller zaken die niet kloppen. Ook benaderen bewoners de BPT-ers gemakkelijker met hun ergernissen. Zo zijn zijn een graag geziene partner van de gemeente en alle andere instanties die zich met veiligheid bezig houden.

Met een grote bevlogenheid spraken we voorafgaand aan de wijkschouw met de BPT-leden. De kennis over wat kan en niet kan, hoe de wijk leefbaarder kan is eindeloos. Het BPT schakelt gemakkelijk met bewonersgroepen en de instanties. Steeds meer wordt hierbij ook gebruik gemaakt van whatsapp en de meldingenapp, om aan de gemeente te melden. Via whatsapp worden mensen op wijkniveau gelinkt aan elkaar en aan de politie. Recent is een campagne gestart om de whatsappgroepen te versterken, in Mariahoeve is er al veel belangstelling voor. Naast de bewonerscommissies, de wijkraad en de straatvertegenwoordigers zijn er zo een heleboel mensen die een oogje in het zeil houden.

Rode draden over wat de BPT-ers tegen komen? Heel veel zaken waar het gaat om onderhoud of klein vandalisme. Doorn in het oog zijn de fout geparkeerde auto’s. Het levert nog wel eens flinke discussie op wanneer mensen op de hoek van de straten geparkeerd staan bijvoorbeeld. En hangjongeren, met name rond Het Kleine Loo. Dat probleem lijkt groter te worden, zo constateert het BPT. Maar over het algemeen gaat het de goede kant op met de sociale veiligheid, zo concludeert men. Een beeld dat wordt bevestigd in de rapportages die de raad elk half jaar ontvangt over de veiligheid in Mariahoeve. Dat heeft ongetwijfeld alles te maken met de grote betrokkenheid van wijkbewoners.

De dames en heren liepen tot een uur of elf door de wijk. Er wordt afgesloten met een paar conclusies. Goed werk. Goed te zien dat in steeds meer wijken BIT’s of BPT’s van de grond komen. Samenwerken aan veiligheid alleen al vergroot het veiligheidsgevoel. En we zien het uiteindelijk terug in de cijfers, gelukkig wordt Mariahoeve steeds veiliger.