Door op 13 juni 2017

Meerderheid Haagse Raad komt met Haags klimaatpact

Haagse raadsleden van PvdA, GroenLinks, D66, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, CDA, VVD en ChristenUnie/SGP hebben deze week een Haags klimaatpact gesloten. De partijen komen met dit plan om Den Haag ‘Parijsproof’ te maken. De partijen willen in de coalitieperiode 2018-2022 een stevige bijdrage leveren om de 1,5-gradendoelstelling uit het klimaatakkoord van Parijs te behalen. “We streven er naar om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Daarvoor presenteren we met deze meerderheid in de raad duidelijke maatregelen ter inspiratie voor de verkiezingsprogramma’s en de coalitie-onderhandelingen van volgend jaar”, stelt PvdA-raadslid Lobke Zandstra.

Unieke samenwerking tussen acht partijen
Het zogenoemde Haags klimaatpact van acht verschillende partijen is uniek. Niet eerder zijn zoveel politieke partijen op hoofdlijnen het met elkaar eens geworden over hun inzet richting de verkiezingen en de periode daarna. Het akkoord geeft tientallen punten ter vermindering van de CO2-uitstoot in Den Haag.

In het Haags klimaatpact staan veel maatregelen waarmee de gemeente toewerkt naar de doelstellingen uit het klimaatakkoord. Arjen Kapteijns (GroenLinks): “Al het gemeentelijk vastgoed wordt klimaatneutraal en er komt een fonds om rendabele duurzaamheidsinvesteringen te versnellen. Daarnaast gaan we de stad allereerst inrichten op voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. Met dit plan werken we echt integraal aan de duurzaamheidsambities in Den Haag.

Parijs-akkoord
Vorig jaar stemden 200 landen, waaronder Nederland, in met het klimaatakkoord van Parijs. Daarmee heeft Nederland zich gecommitteerd aan het streven dat de aarde niet verder opwarmt dan 1,5 graad. Dennis Groenewold van D66: “Meer dan de helft van de CO2-uitstoot komt uit stedelijk gebied. Het halen van de doelstelling van Parijs hangt daarom sterk af van hoe de steden daarmee omgaan. Wij streven naar een stevig klimaatbeleid door de gemeente Den Haag dat aansluit bij de 1,5 graad-doelstelling en dat leidt tot een toekomstbestendige stad.”

Samen met de stad
Om de klimaatdoelstellingen te halen is meer nodig dan alleen de inspanningen van de gemeente. Er moet goed samengewerkt worden met bewoners en organisaties in de stad. “Om ‘Parijsproof’ te worden zal er voor iedereen iets veranderen. Maar samen gaat het ons lukken”, zegt Joeri Oudshoorn van de Haagse stadspartij.

Het Haagse Klimaatpact is ondertekend door Monique van der Bijl (VVD), Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP), Christine Teunissen (Partij voor de Dieren), Alphons Jacobs en Michel Rogier (CDA), Joeri Oudshoorn (Haagse Stadspartij), Arjen Kapteijns (GroenLinks), Dennis Groenewold en Anne Toeters (D66) en Lobke Zandstra (PvdA).

Lees het Haags klimaatpact hier!