Door op 18 november 2015

#PvdAindebuurt: Bezuidenhout

Deze week is het voormalige ministerie van SZW volledig in gebruik genomen als noodopvang vluchtelingen. Dat na de nodige onhandigheden de afgelopen weken: gedoe over vergunningen en het feit dat het COA de verkeerde groep naar de noodopvang stuurde: statushouders in plaats van mensen voor of in de asielprocedure.

 

De PvdA pleit voor een betere afstemming tussen het COA, vluchtelingen, gemeente en bewoners. Het is voor alle partijen van het grootste belang dat de communicatie en informatie duidelijk zijn. De vluchtelingen moeten weten waar ze aan toe zijn en op welke termijn. De omwonenden moeten duidelijkheid hebben over de opvang, de duur ervan, de komende periode en moeten geen overlast ondervinden vanwege slechte voorbereiding of communicatie. En duidelijk moet zijn wat bewoners kunnen doen om te ondersteunen. Want die bereidheid is groot, zo merkten we toen we op 20 oktober bij mensen aanbelden om te vragen hoe zij reageerden op het besluit om noodopvang te bieden in het oude ministerie van Sociale Zaken.

Reacties bewoners meerderheid positief

De PvdA is in de buurt rondom het voormalige ministerie met bewoners in gesprek gegaan. De bewoners waren over het algemeen positief met het oog op de komst van de vluchtelingen in hun buurt. Veel mensen gaven aan dat de vluchtelingenopvang door de gemêleerde samenstelling van de wijk met veel buitenlandse achtergronden en de ligging ten opzichte van station Laan van Noi en het centrum, een goede keuze is.

Bewoners ondernemen ook zelf initiatieven. Zo heeft een gezin woonachting tegenover het oude ministerie een filmpje geplaatst om te laten zien hoe je ook over asielzoekers kunt denken.

Er werd gesteld dat de wijk dit kan dragen, maar het moet wel goed worden gedaan. Ook geven omwonenden aan graag bij te willen dragen aan activiteiten in en rond het ministerie, zeker als er straks ook gezinnen gehuisvest worden. Het voorbeeld van Siemens dat zich wil inzetten wordt aangemoedigd. Dit voorbeeld moet uitgebreid worden naar de andere kantoren in de omgeving: zoek aansluiting in de buurt.

Het wordt wel belangrijk gevonden dat het qua locaties in de stad niet alleen bij Bezuidenhout blijft: het zou mooi zijn als de opvang stadsbreed zou worden gedragen. Het gevoel overheerst dat Bezuidenhout nu haar verantwoordelijkheid heeft genomen, nu mogen andere wijken niet achter blijven, zeker gezien de mogelijkheden van geschikte locaties elders in de stad. De andere locaties moeten snel duidelijk worden gemaakt door de gemeente. Een aantal mensen noemden Benoordenhout expliciet.

Zorgpunten

Er is bij bewoners met name onzekerheid over het vervolg. Er is duidelijk behoefte aan een visie omtrent de tweede fase: wat zijn de plannen na 1 januari voor de komende jaren. Nu is er een noodopvang ingericht, maar deze zal worden omgebouwd in woningen voor statushouders. Daarbij moet ook worden gedacht aan scholen: de kinderen moeten onderwijs volgen, maar de scholen in de buurt zitten al behoorlijk vol op dit moment.

Ook veiligheid is een punt van aandacht. Omwonenden hebben zorgen met name over de veiligheid op straat. Daarnaast waren er vragen over een goede aanpak voor dagbesteding voor vluchtelingen. Deze mensen moet perspectief voor de toekomst geboden worden. Zo kan ook onnodige overlast worden voorkomen.

Communicatie

Het belangrijkste wat praktisch alle omwonenden aangeven is dat de communicatie uitgebreid en duidelijk moet zijn. Het Wijkberaad is goed betrokken en zichtbaar op het onderwerp. De door de gemeente georganiseerde informatieavond voor bewoners was informatief, en voor degenen die niet aanwezig konden zijn was de voorlichting door de gemeente goed. Iedereen die nog vragen heeft kan via de gemeente deze vragen stellen. De gemeente en het COA moeten bewoners blijven informeren.

Inmiddels hebben mensen opnieuw een brief ontvangen over de stand van zaken met betrekking tot de noodopvang.

Meer informatie over contactgegevens van gemeente en COA is hier te vinden.


Iedereen moet de kansen krijgen mee te kunnen doen in deze stad. Wij werken samen met jou en je buurman, aan een stad waarin iedereen zichzelf kan zijn. Een stad waarin de verschillen tussen de ene en de andere wijk niet te groot zijn. Iedereen moet in deze stad even veel kansen en mogelijkheden hebben. We werken samen aan een eerlijk Den Haag. Samen aan #1DenHaag