Door op 14 april 2014

“Zorg om financiële positie bewonersorganisaties”

De PvdA maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de nieuwe subsidiesystematiek voor bewonersorganisaties. PvdA-raadslid Martijn Balster pleit voor een pas op de plaats: “Organisaties die er jaren over hebben gedaan om actieve vrijwilligers te binden en een programma aan activiteiten te ontwikkelen, dreigen nu in acute problemen te komen.”

De bewonersorganisaties krijgen sinds twee jaar minder basissubsidie en kunnen daarvoor in de plaats meer subsidie aanvragen voor activiteiten. Uit een recente evaluatie van de gemeente Den Haag blijkt dat 85 procent van de organisaties knelpunten ziet met de nieuwe systematiek. De gemeente heeft twintig procent van de organisaties niet weten te bereiken, daarvan kennen we de stand van zaken niet. Een aantal organisaties staat op omvallen en dat dreigen er meer te worden als de afbouw van de basissubsidie wordt doorgezet, zo blijkt uit de evaluatie. Met name in de stadsdelen Centrum en Escamp doen zich acute problemen voor.

Het uitgangspunt van de nieuwe systematiek was dat er meer activiteiten zouden worden georganiseerd. “Dat uitgangspunt deelt de PvdA. Je ziet dat het daarmee lukt meer nieuwe initiatieven op poten te krijgen en nieuwe vrijwilligers actief te krijgen. Dat is mooi”, aldus Balster. “We zien echter ook dat het sommige bestaande bewonersorganisaties niet meer lukt om de tent draaiende te houden. Zij verliezen vaste ondersteuners maar ook veel vrijwilligers. Dat mag niet gebeuren. Voor die gevallen zal de basissubsidie omhoog moeten of op zijn minst tijdelijk op het huidige niveau moeten blijven.”