Wijkteam Laak

Het stadsdeel Laak is rijk aan PvdA-leden die zich vanuit hun idealen actief inzetten voor hun buren, de leefbaarheid en voor de bedrijvigheid in Laak en Binckhorst. Via het wijkteam houden we elkaar en de PvdA achterban op de hoogte, wisselen we ervaringen en ideeën uit en geven we extra ondersteuning aan initiatieven die van Laak een sterker en socialer stadsdeel maken. En natuurlijk laten we onze stem ook binnen de partij horen! Als bewoner en fractiewoordvoerder van Laak maakt ook fractievoorzitter Martijn Balster deel uit van ons wijkteam.

Het wijkteam geeft een eigen digitale nieuwsbrief uit en ondersteunt Martijn bij diens spreekuren in de wijk.  Zo eens in de twee maanden houden we een open bijeenkomst voor leden en geïnteresseerden. Je bent van harte welkom!