Het stadsdeel Laak is een diverse volkswijk met sociale huurwoningen, studentenflats maar ook veel kleine bedrijfjes. Het is ook rijk aan PvdA-leden die zich vanuit hun idealen actief inzetten voor hun buren, de leefbaarheid en voor de bedrijvigheid in Laak en de Binckhorst. Via het wijkteam houden we elkaar, de PvdA achterban en onze gemeenteraadsfractie op de hoogte, wisselen we ervaringen en ideeën uit en geven we extra ondersteuning aan initiatieven die van Laak een sterker en socialer stadsdeel maken.

Doe je mee?

We verwelkomen altijd graag nieuwe leden. Elk PvdA-lid woonachtig in Laak kan zich bij ons aansluiten! Je hoeft niet veel tijd te hebben; je mag ook meedoen als je maar tien minuten per week hebt. We houden elkaar op de hoogte via een WhatsApp-groep. Wil je meer informatie of gelijk meedoen? Neem contact op met de wijkteamtrekker Ramazan Odek via [email protected]of 06 27075903.