Wijkteam Haagse Hout

Het wijkteam Haagse Hout van de PvdA Den Haag heeft leden met uiteenlopende achtergronden die in Bezuidenhout en Mariahoeve wonen. De wijkteamgenoten betrekken elkaar en de fractieleden bij de uiteenlopende thema’s die spelen in de wijken, zoals wonen, werkgelegenheid, schuldenproblematiek etc. Ook proberen we zo veel mogelijk zichtbaar te zijn door aanwezig te zijn bij buurtoverleggen, evenementen en activiteiten met bewoners.

Via persoonlijk contact met bewoners in Haagse Hout willen we een schakel zijn tussen hen en de PvdA Den Haag. Wil je aansluiten? Neem dan contact op met Chantal Linnemann.

06 24 30 52 06
c_linnemann@hotmail.com