Het wijkteam Loosduinen wil de betrokkenheid van de PvdA met het stadsdeel Loosduinen versterken. Het werkt als een directe verbinding tussen de wijk, onze raadsleden en het partijbestuur. Op die manier proberen wij de stem van de PvdA te laten horen in Loosduinen, maar vooral de stem van Loosduinen te laten horen in de gemeente. We zijn veel en op een positieve manier aanwezig in de wijk. We communiceren interactief met de wijkorganisaties en -bewoners. Zo willen wij een positieve sfeer creëren gebaseerd op onze sociaaldemocratische idealen.

De prioriteit van het wijkteam is om de problemen van de wijk te signaleren en oplossingen te bedenken. Daarom helpen wij de initiatieven die vanuit de buurt of vanuit de organisaties komen en die aansluiten op onze idealen. Een boodschap van respect, gelijkheid en hoop willen wij namens de PvdA Den Haag in alle wijken van Loosduinen hoorbaar maar ook tastbaar maken.

Doe je mee?

BechirWe verwelkomen altijd graag nieuwe leden. Elk PvdA-lid woonachtig in Loosduinen kan zich aansluiten! Je hoeft niet veel tijd te hebben; je mag ook meedoen als je maar tien minuten per week hebt. We houden elkaar op de hoogte via een WhatsApp-groep. Wil je meer informatie of gelijk meedoen? Neem contact op met de wijkteamtrekker  Bechir Louhichi via 06  41 38 27 17 via [email protected].